Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam.

Priekšlikumi: līdz 09.04.2021
Atbildīgais: Aiga Lukašenoka, tālrunis 67021691, Aiga.Lukasenoka@lm.gov.lv