gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

12.novembrī no plkst.14.00 līdz plkst.17.00 viesnīcā “Wolmar” Labklājības ministrija (LM) sadarbībā Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu rīkoja otro reģionālo semināru par projektu „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku.
 
Seminārā piedalījās Valmieras pilsētas un citu Latvijas pilsētu uzņēmumu pārstāvji, Valmieras pašvaldības pārstāvji un žurnālisti.
LM, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta un starptautiskās lidostas “Rīga” Komunikācijas vienības eksperti uzstājās ar prezentācijām.

Semināra darba kārtība:

 
Seminārā uzņēmumi ar nestandarta darbalaika grafiku saņēma informāciju par projektu „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” un aicinājumu piedalīties projekta dalībnieku atlasē, organizējot elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu savu darbinieku bērniem un saņemot līdzfinansējumu no projekta līdzekļiem.
 
Projekts ir pirmais Baltijas valstīs īstenojamais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē, izmantojot subsidētus bērnu aprūpes pakalpojumus. Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpes pakalpojumu vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
 
Seminārā ar klātesošiem tika apspriestas vairākas ar bērnu aprūpes nodrošināšanu saistītas problēmas:
 • darba un ģimenes dzīves saskaņošanas stratēģijas un risinājumi Latvijas uzņēmumos
 • ārvalstu un Latvijas labas prakses piemēri
 • projekta priekšrocības un uzņēmumu ieguvumi projekta
 • bērnu aprūpes pakalpojuma praktiskās organizācijas jautājumi uzņēmumā
 • individuālās un kolektīvas bērnu aprūpes organizācijas formas
 • uzņēmumu atlases process projektam
 • uzņēmumu darbinieku anketēšana
 • uzņēmumu līdzfinansējuma proporcijas
 1. Projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ideja, metodoloģija, norise un priekšrocības, Maksims Ivanovs, Labklājības ministrijapdf.gif - 641 B
 2. Ilgtspējas indekss. Ģimenei draudzīgi komersanti, Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtspdf.gif - 641 B
 3. Ģimenei draudzīgs uzņēmums VAS ‘‘Starptautiskā lidosta ‘‘Rīga’’’’, Sarmīte Rinmane, Komunikācijas vienības vadītājapdf.gif - 641 B