gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Atbalsts iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā 

Klientu apkalpošana sociālajā dienestā

Ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ šobrīd līdz 2020. gada 14. aprīlim tiek ierobežota klientu apkalpošanu klātienē.

Iesniegumi sociālajā dienestā tiek pieņemti attālināti:

  1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
  2. iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
  3. kur iespējams e-pastā vai telefoniski;
  4. vai nodrošinot iespēju iesniegumus atstāt  slēgtā pastkastītē vai kādā citā drošā vietā.

Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 36. punktu trūcīgas vai maznodrošinātas izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu līdz 2020. gada 31. maijam uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata. Papīrā no jauna izziņas nevienam nav jāsaņem, derīgas ir visas izziņas, kuru derīguma termiņš ir līdz 29.februārim, 31.martam, 30.aprīlim vai 31.maijam.

Sociālajam dienestam datu bāzē (SOPA) attālināti jāpagarina iztikas līdzekļu deklarācijas derīguma termiņš bez papildu dokumentu pieprasīšanas. Šobrīd nav jādodas uz banku, lai saņemtu bankas kontu izdrukas, visiem, kam tas iespējams, jāizmanto internetbankas pakalpojumi, pārējie sniedz informāciju mutiski, attālināti. Tāpat nav nepieciešams iesniegt papildu izziņas no darba devēja par neto darba samaksu.     

Šajā periodā pašvaldības sociālais dienests turpina nodrošināt GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksu uz iepriekšējo dokumentu pamata, kā arī nodot ziņas elektroenerģijas pakalpojumu saņemšanai par samazinātu cenu.

Persona ar iepriekš izsniegto izziņu var doties uz ārstniecības iestādi un citur, kur tas nepieciešams. Piemēram, personai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā[1].

Personām, uz iepriekš izsniegtās izziņas pamata ir tiesības turpināt saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus.

Tāpat uz iepriekš izsniegtās izziņas pamata ģimenēm (personām) ir tiesības saņemt valsts un pašvaldības notiektos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus,   valsts nodrošināto juridisko palīdzību, pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas. 

Ja ģimenei (personai) no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā jāvēršas attālināti, izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē.

Pašvaldības sociālais dienests, bez personas klātbūtnes, pārbaudīs ziņas valsts un pašvaldību informācijas sistēmās, pieņems lēmumu par iesniedzēja atbilstību vai neatbilstību attiecīgajam statusam un informēs par pieņemto lēmumu attālināti, kā arī vienosities, kā saņemt izziņu papīra formātā. 

Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likumā noteiktajam pašvaldība ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izsludinātajā ārkārtējā situācijā, izmaksās ģimenei (personai), kura no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, pabalstu krīzes situācijā.  

Pašvaldība piešķirs pabalstu krīzes situācijā, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Sociālais dienests var lūgt ģimeni (personu)  elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm (šobrīd jebkuras citas valsts), rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai citu dokumentu kopijas, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

Pabalsta apmērs krīzes situācijā noteikts katras pašvaldības saistošajos noteikumos.

Lai daļēji kompensētu pašvaldību izmaksas, valsts nodrošinās mērķdotāciju izdevumu segšanai, kuras apmērs būs 50% no personai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120,00 euro vienai personai mājsaimniecībā triju mēnešu periodā, bet pašvaldības izmaksātais pabalsta  apmērs var būt lielāks.

[1] Atbrīvojums no pacienta iemaksas, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta līdzmaksājuma par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju; saņemtt valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti 0,71 eiro.

 

Seko mums