gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Informācija par COVID-19

 

! Vietnē covid19.gov.lv vienuviet pieejama aktuālā informācija par Covid-19

Izveido vienoto diennakts tālruni 8345 ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai

 

Vispārīgi

Sociālais atbalsts ārkārtējas situācijas laikā 

Skaidrojums par sociālo dienestu darbu, trūcīgā statusu, krīzes pabalstu, pakalpojumu pieejamību

Skaidrojums par asistenta pakalpojumu, t.s. skolas asistentu un VDEĀVK darbību

Brīvprātīgo palīdzības kustība #paliecmājās
veic pirmās nepieciešamības pirkumus cilvēku vietā, izved pastaigā mājdzīvnieku vai gluži vienkārši parunājas

Videokonference par pašvaldību, sociālo dienestu un bāriņtiesu darbību ārkārtējas situācijas laikā 24.03.2020. (ieraksts)

Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā

Atbalsts iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā

Norādījumi aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem

COVID-19 uzliesmojuma laikā Ramona Petraviča aicina neaizmirst par līdzcilvēkiem, kas nevar par sevi parūpēties

Labklājības ministre pašvaldībām nosūtījusi rekomendācijas rīcībai COVID–19 uzliesmojuma laikā

Informācija par valsts finansēto sociālo pakalpojumu sniegšanu

 

Cilvēkiem ar invaliditāti

Uz pusgadu pagarina iepriekš pieņemtos lēmumus par invaliditāti

Cilvēkiem ar invaliditāti ārkārtējās situācijas laikā būs iespējams saņemt asistenta pakalpojumu līdzšinējā apmērā 

Asistenta pakalpojuma atskaites

Informācija vieglajā valodā LM mājaslapā un LSM portālā

 

Darba nespējas lapas

Valsts apmaksās slimības lapas no otrās dienas ar Covid-19 saistītajos gadījumos

 

Bezdarbnieki

Bezdarbnieki var plašāk strādāt algotus pagaidu sabiedriskos darbus

 

Bērnu jautājumi

Asistenta pakalpojums skolēniem ar invaliditāti tiks saglabāts, mācoties attālināti

Resursi un ieteikumi vecākiem ārkārtējās situācijas laikā

Kā saņemt informāciju un palīdzību no VBTAI Konsultatīvās nodaļas

Kā sazināties ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju ārkārtējās situācijas laikā

Kā sarunāties ar bērniem par Corona vīrusu

Vecākiem, kuri audzina bērnu ar smagu invaliditāti

VBTAI aicina vecākus rūpīgi izvērtēt bērnu drošību krīzes situācijā

Informācija par Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

 

Pašvaldību sociālajiem dienestiem

Par darba organizēšanu sociālajos dienestos ārkārtējā situācijā


Sociālās aprūpes iestādēm

Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem

Rekomendācijas sociālās aprūpes iestādēm saistībā ar Covid-19

Norādījumi pakalpojumu sniedzējiem ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās

 

Darba devēja un darba ņēmēja attiecības

Aicinājums darba devējiem, nodarbinātajiem un darba aizsardzības speciālistiem

Darbinieku un darba devēju attiecības - jautājumi un atbildes

Informācija darbiniekiem un darba devējiem COVID-19 izplatības laikā


Iestāžu darba izmaiņas

VSAA pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

NVA klientu apkalpošana un saziņa ar sadarbības partneriem notiks attālināti

VDEĀVK dokumentu iesniegšana un saņemšana

Izmaiņas LM padotības iestāžu darbā ārkārtējās situācijas laikā

Par Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra darbu