gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Informācija par COVID-19

 

! Vietnē covid19.gov.lv vienuviet pieejama aktuālā informācija par Covid-19

Par vienoto diennakts tālruni 8345 ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai

 

Izmaiņas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas

Izmaiņas sociālo pakalpojumu saņemšanā un sniegšanā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas

Aktuālā informācija par darba organizēšanu sociālajos dienestos pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām

Asistenta pakalpojums pašvaldībā pēc ārkārtējās situācijas beigām – pakalpojuma stundu uzskaite un apmaksa jūnija mēnesī

 

Vispārīgi

Nodarbinātības valsts aģentūra no 10.jūnija atsāk klientu apkalpošanu klātienē

VSAA no 10. jūnija atsāks klientu apkalpošanu klātienē

Arodslimību sarakstā iekļauta arī saslimšana ar COVID-19

Grozīta nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība

Paplašināts dīkstāves palīdzības pabalstu saņēmēju loks

Ramona Petraviča par pasākumiem sociālajā jomā pandēmijas ietekmes mazināšanai

Iekļaujošas vides  ceļvedis valsts un pašvaldību iestādēm

Sociālais atbalsts ārkārtējas situācijas laikā 

Par sociālo dienestu un pakalpojuma sniedzēju darba organizēšanu vardarbības ģimenē mazināšanai

Ziņa tiem, kas tuvākajā laikā dodas pensijā 

Valdība apstiprina atbalsta pasākumus ārkārtējās situācijas skarto pašnodarbināto personu atbalstam

Skaidrojums par sociālo dienestu darbu, trūcīgā statusu, krīzes pabalstu, pakalpojumu pieejamību

Ieraksts: videokonference par pašvaldību, sociālo dienestu un bāriņtiesu darbību ārkārtējas situācijas laikā 24.03.2020.

Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā

Atbalsts iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā

Norādījumi aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem

COVID-19 uzliesmojuma laikā Ramona Petraviča aicina neaizmirst par līdzcilvēkiem, kas nevar par sevi parūpēties

Labklājības ministre pašvaldībām nosūtījusi rekomendācijas rīcībai COVID–19 uzliesmojuma laikā

Informācija par valsts finansēto sociālo pakalpojumu sniegšanu

 

Krīzes un dīkstāves pabalsts

Vienlaicīgi dīkstāves palīdzības un krīzes pabalstu saņemt nevarēs

Darba ņēmēji un pašnodarbinātie, kuri vienlaikus ir asistenta pakalpojuma sniedzēji, var pretendēt uz dīkstāves pabalstu

Dīkstāves palīdzības pabalsta zemākais slieksnis būs 180 eiro

Pie krīzes pabalsta piemaksās 50 eiro par katru aprūpē esošu bērnu

Valsts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem segs pusi no pašvaldībās izmaksātajiem krīzes pabalstiem

Krīzes un dīkstāves pabalstu saņēmējiem papildus plāno piešķirt 50 eiro par katru bērnu

 

Cilvēkiem ar invaliditāti

Biežāk uzdotie jautājumi: par izmaiņām invaliditātes noteikšanā ārkārtējā situācijā

Uz pusgadu pagarina iepriekš pieņemtos lēmumus par invaliditāti

Skaidrojums par asistenta pakalpojumu, t.s. skolas asistentu un VDEĀVK darbību

Cilvēkiem ar invaliditāti ārkārtējās situācijas laikā būs iespējams saņemt asistenta pakalpojumu līdzšinējā apmērā 

Asistenta pakalpojuma atskaites

Informācija vieglajā valodā LM mājaslapā un LSM portālā

 

Darba nespējas lapas

Plānoti grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu

Valsts apmaksās slimības lapas no otrās dienas ar Covid-19 saistītajos gadījumos

 

Bezdarbnieki

Ieviesti vairāki jauni un paplašināt esošie nodarbinātības atbalsta pasākumi

Arī bezdarbnieka palīdzības pabalsts būs 180 eiro. Tie, kuri darbu uzteikuši paši, pabalstu varēs saņemt uzreiz

"RB Cafe" turpina saņemt valsts atbalstu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai

Četrus mēnešus būs iespēja saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu

Uz laiku noteikti elastīgāki nosacījumi bezdarbnieka statusa iegūšanai un pagarināts laiks īslaicīgu darbu veikšanai

Uz COVID-19 krīzes laiku plānots noteikt elastīgākus bezdarbnieka statusa iegūšanas nosacījumus

Bezdarbnieki var plašāk strādāt algotus pagaidu sabiedriskos darbus

 

Bērnu jautājumi

Palielināts bērna līdz divu gadu vecumam kopšanas pabalsts

Noteikta 150 eiro vienreizēja piemaksa pie valsts pabalsta par bērnu invalīdu

Plāno palielināt bērna kopšanas pabalstu, piemaksāt par bērnu invalīdu, kā arī izveidot īpašu uzņēmējdarbības atbalsta programmu

Ārkārtējās situācijas laikā palielināts pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai

Pagarinās vecāku pabalstu izmaksu, ja ārkārtējās situācijas dēļ nevar atgriezties darbā

Pagarinās vecāku pabalstu izmaksu personām, kas krīzes dēļ nevar atgriezties darbā

Valsts atbalsts ar celiakiju slimajiem bērniem tiks turpināts

Asistenta pakalpojums skolēniem ar invaliditāti tiks saglabāts, mācoties attālināti

Resursi un ieteikumi vecākiem ārkārtējās situācijas laikā

Kā saņemt informāciju un palīdzību no VBTAI Konsultatīvās nodaļas

Kā sazināties ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju ārkārtējās situācijas laikā

Kā sarunāties ar bērniem par Corona vīrusu

Vecākiem, kuri audzina bērnu ar smagu invaliditāti

VBTAI aicina vecākus rūpīgi izvērtēt bērnu drošību krīzes situācijā

Informācija par Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

Bērnu tiesību aizsardzības jomas speciālistu izglītotāji varēs plašāk pielietot attālināto mācību iespējas

 

Pašvaldību sociālajiem dienestiem

Izmaiņas sociālo pakalpojumu saņemšanā un sniegšanā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas

Par darba organizēšanu sociālajos dienestos ārkārtējā situācijā

Informācija pašvaldību sociālajiem dienestiem par asistenta pakalpojuma pašvaldībā nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā

Kā palīdzēt palīdzētājam

Vadlīnijas pašvaldības darba organizēšanai bērnu tiesību aizsardzībā un mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem COVID-19 radītās ārkārtas situācijas seku mazināšanai sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem

Vadlīnijas sociālo darbinieku, kuri strādā ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām, rīcībai ārkārtējās situācijas un tās radīto seku apstākļos.

Vadlīnijas rīcībai ārkārtējās situācijas radīto seku apstākļos darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām saistībā ar Covid-19.

 

Sociālās aprūpes iestādēm

Izmaiņas sociālo pakalpojumu saņemšanā un sniegšanā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas

Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mazināšanai

COVID-19 izplatības risku mazināšanai sociālās aprūpes centri apsver iespēju algot apsardzi

Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem

Rekomendācijas sociālās aprūpes iestādēm saistībā ar Covid-19

Vadlīnijas aprūpes nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC) Covid-19 izplatības ierobežošanai

Aicinām izmantot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta piedāvāto iespēju veikt skrīningu uz COVID-19 sociālās aprūpes centru klientiem un darbiniekiem

VM: par personu veselības stāvokļa uzraudzību sociālās aprūpes institūcijās 

VM: par rekomendācijām telpām karantīnas pasākumu veikšanai un Covid-19 inficēto personu izolēšanai   un REKOMENDĀCIJAS 

Papildu rekomendācijas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām jaunu masveida saslimšanas gadījumu ar COVID-19 novēršanai

 

Darba devēja un darba ņēmēja attiecības

Aicinājums darba devējiem, nodarbinātajiem un darba aizsardzības speciālistiem

Darbinieku un darba devēju attiecības - jautājumi un atbildes

Informācija darbiniekiem un darba devējiem COVID-19 izplatības laikā
 

Par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu 

Rekomendācijas individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai 

Individuālo aizsardzības līdzekļu UZVILKŠANA - halāts 
Individuālo aizsardzības līdzekļu NOVILKŠANA - halāts 
Individuālo aizsardzības līdzekļu UZVILKŠANA - kombinzons 
Individuālo aizsardzības līdzekļu NOVILKŠANA - kombinzons 

Sociālās aprūpes iestāžu nodrošinājums ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" informējam par sociālās aprūpes institūcijām nodrošinātajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ŠEIT