gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Septembra sanāksmju kārtība

11.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

13.septembris

Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

 

14.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis

 

24.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs, kā arī Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile

 

27.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga