gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Cienījamie lasītāji!

Jūsu rokās ir ikgadējais Labklājības ministrijas gada pārskats, kurā atskatāmies uz 2005. gadā paveikto. Šis gads ir bijis bagāts gan ar notikumiem, gan jauninājumiem Latvijas sociālajā politikā. 

Būtisku valsts atbalsta pieaugumu 2005. gadā ir sajutušas vairākas iedzīvotāju grupas. Pazīstu daudzas ģimenes, kurām izšķirties par labu ģimenes pieaugumam palīdzējis paaugstinātais „vecāku algu" pabalsts, kas kompensē ģimenei ienākumus jaundzimušā kopšanas laikā. Tāpat pieņemts lēmums izmaksāt piemaksas pie bērna piedzimšanas pabalsta. Pabalstu jomā esam ieviesuši arī virkni citu jauninājumu, piemēram,  sniedzot materiālu atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem un būtiski paaugstinot pabalstu tiem, kas piedalījušies Černobiļas avārijas seku likvidēšanā. 

2005. gads bija zīmīgs arī pensionāriem, jo tā laikā esam panākuši pēdējos gados būtiskāko pensiju palielinājumu, no 2006. gada ik mēnesi pie vecuma pensijas nodrošinot  piemaksu vidēji 6 - 7 latu apmērā.

Esam pārliecinoši turpinājuši jau iepriekšējos gados uzsāktās nodarbinātības iniciatīvas, kas guvušas arī lielu sabiedrības atsaucību. Te jāpiemin gan skolēnu vasaras nodarbinātības projekts, gan subsidēto darba vietu izveidi invalīdiem Latvijas uzņēmumos.  

Pārskata gadā esam mācījušies mūsu sociālo jautājumu risināšanai aizvien efektīvāk izmantot Eiropas naudu. Eiropas Savienības finansējums ļauj ieguldīt būtiskas investīcijas darba tirgus pilnveidošanai, taču mēs šai lietai pieejam tālredzīgi, tādēļ jau 2005. gadā uzsākām 13 līdz šim nebijuša apjoma darba tirgus pētījumus. To rezultāti būs stabils pamats, lai ieguldītu naudu tur, kur tā nepieciešama visvairāk. Pētījumi palīdzēs veidot atbildīgu un efektīvu nodarbinātības un sociālo  politiku, kas atbilst nodarbinātības tendencēm jaunajā Eiropā.  Gudri rīkojoties, visi kopīgi Eiropas naudu varam likt lietā, lai iesaistītu darba tirgū cilvēkus, kas šobrīd visdažādāko iemeslu dēļ nevar vai negrib strādāt.
     
Patiesā cieņā, 

Dagnija Staķe, 
Labklājības ministre