gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Godātais speciālist un interesent,

Šajā pārskatā Jūs gūsiet plašu priekšstatu par Labklājības ministrijas nozarē paveikto 2009.gadā. Ar gandarījumu varu secināt- lai arī gads pavadīts budžeta konsolidācijas „ēnā", kad vairākkārtīgi bijis jāatkārto, ka nevar tērēt vairāk, kā nopelna, labklājības nozarē šis gads bijis aktīvāks darbos kā citkārt. Tieši Labklājības ministrija bija tā, kura jau jūnijā iniciēja darbu pie sociālā drošības tīkla izveidošanas. Kopā ar atbildīgām ministrijām tika radīta sistēma, lai cilvēki justos aizsargāti ekonomisko pārmaiņu laikā. Sociālās drošības tīkla stratēģiju augstu novērtējuši arī starptautiskie konsultanti.

Reaģējot uz ekonomisko situāciju valstī tika izstrādātas atbilstošas nodarbinātības programmas. 2009.gads iezīmē arī veiksmīgas sadarbības īstenošanu ar nevalstiskajam sektoru, kā arī veikti nozīmīgi izdevumi samazinājumi budžetā.

Lielākās pūles Labklājības ministrija 2009.gadā pielika pieaugošā bezdarba stabilizēšanai un mazināšanai. Sociālā drošības tīkla ietvaros tika īstenota programma, darba praktizēšanā pašvaldībās par to bezdarbniekam saņemot 100 latu stipendiju. Visiem bezdarbniekiem tika noteikts vienāds bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums - 9 mēneši. Kā arī samazināts laika periods, kurā jābūt veiktām sociālām iemaksām. 2009.gada nogalē tiek uzsākts pasākums „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām". Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā, kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības apguvē pakāpeniski tiek ieviesta „apmācību kuponu" metode, kad bezdarbnieks pats var izvēlēties savu mācību iestādi, tā veicinot apmācību kvalitātes pieaugumu izglītības iestāžu vidū, kad katrai iestādei jādomā, kā piesaistīt ikvienu mācīties gribētāju. 

2009.gadā kā nekad agrāk pieauga nevalstisko organizāciju loma sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, kas vienlaikus deva iespēju ietaupīt ievērojamus administrēšanas izdevumus. Tika likvidēta Sociālo pakalpojumu pārvalde, funkcijas nododot Labklājības ministrijai un Sociālās integrācijas valsts aģentūrai. Likvidēta valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs", tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu uzticot valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari"". Tāpat redzes un dzirdes invalīdu sociālā rehabilitācija un speciālo tehnisko palīglīdzekļu - tiflotehnikas un surdotehnikas - nodrošināšana deleģēta attiecīgi Latvijas Neredzīgo biedrībai un Latvijas Nedzirdīgo savienībai". Un no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu rehabilitācija deleģēta Latvijas Bērnu fondam.

Nobeigumā, vēlos atgādināt gūto mācību "septiņas reizes nomēri pirms griez". Lai mazinātu valsts budžeta deficītu 2009.gadā tika pieņemti vairāki sasteigti lēmumi sociālā jomā un pēcāk Satversmes tiesas lēmums parādīja, ka sociālā sfērā pieņemtiem lēmumiem jābūt pilnīgi izvērtētiem, lai iedomātais ieguvums īstermiņā nepārvērstos par zaudējumu ilgtermiņā. Uzskatu, ka 2009.gads bijis īpaši būtisks izpratnes vairošanai sabiedrībā par sociālās jomas nozīmību un jūtīgumu. Tāpēc vēlos pateikties Labklājības ministrijas darbiniekiem par ieguldīto darbu, darba spējam un profesionalitāti, laikā, kad daudziem uzdevumiem bija jābūt gataviem nevis šodien vai rīt, bet vakar.

Ar cieņu,
 
Uldis Augulis
Labklājības ministrs