gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

 

  • Sociālo uzņēmumu gada darbības pārskati

Sociālais uzņēmums katru gadu, sākot ar nākamo gadu pēc sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, iesniedz Labklājības ministrijā darbības pārskatu (elektroniski un papīra formā). 

Instrukcija, kā iesniegt dokumentus Labklājības ministrijā 

Ja minēto dokumentu iesniedz elektroniski un tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, to papīra formā var neiesniegt.

Sociālā uzņēmuma darbības pārskata veidlapa 

PIELIKUMS: Informācija par nodarbinātajiem mērķa grupu pārstāvjiem (aizpilda darba integrācijas uzņēmumi) 

Sociālā uzņēmuma mērķa grupas darbinieka atbilstības anketa (aizpilda darba integrācijas uzņēmumi)

 

Ieteikumi Sociālā uzņēmuma gada darbības pārskata sagatavošanai

Sociālā uzņēmuma darbības pārskata vadlīnijas 

2020.gada 28.maija vebināra "Sociālā uzņēmuma darbības pārskats" publicitātes materiāli:

  1. Sociālo uzņēmumu gada darbības pārskatu tiesiskais pamats un nozīme sociālo uzņēmumu uzraudzības procesā – Juris Cebulis, Labklājības ministrija 
  2. Sociālā ietekme: kāpēc to ir svarīgi mērīt un kā to darīt efektīvi? – Madara Ūlande, Sociālās uzņēmējdarbības asociācija 
  3. Darbības pārskata sagatavošana, biežāk pieļautās kļūdas, ieteikumi pārskata pareizai aizpildīšanai – Alite Grobiņa, Labklājības ministrija
  4. Sociālā uzņēmuma darbības pārskats: jautājumi un atbildes