gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Pasākuma dalībnieku gada darbības pārskati

Pasākuma dalībnieks katru gadu iesniedz Labklājības ministrijā gada darbības pārskatu (elektroniski un papīra formā).

Instrukcija, kā iesniegt dokumentus Labklājības ministrijā 

Ja minēto dokumentu iesniedz elektroniski un tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, to papīra formā var neiesniegt.

Pasākuma dalībnieka gada darbības pārskata veidlapa 

PIELIKUMS: Informācija par nodarbinātajiem mērķa grupu pārstāvjiem (aizpilda darba integrācijas uzņēmumi) 

Pasākuma dalībnieka gada darbības pārskata vadlīnijas