gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

  • Kāds Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts ir pieejams 15 - 18 gadus vecam jaunietim?

Lai skolēniem vasaras laikā dotu iespēju iegūt darba prasmes, Nodarbinātības valsts aģentūra vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs un augusts) īsteno nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākumā var tikt iesaistītas personas vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuras turpina iegūt pamata vai vidējo izglītību un nodarbinātas vasaras periodā vienu mēnesi. 

Skolēniem dalībai Pasākumā jāreģistrējas elektroniski Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā (reģistrācijas atvērta no maija).

Tāpat Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz atbalsta pasākumus bezdarba gadījumā, gan personām, kas ieguvušas aģentūrā bezdarbnieka statusu, gan arī personām, kas nav ieguvušas bezdarbnieka statusu.

Jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) var piedalīties pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

Pasākumu organizē un īsteno sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas).
Pasākumā jauniešus iesaisti no 2 līdz 6 mēnešiem, un jaunieši veic darbu nevalstiskajā organizācijā piecas dienas nedēļā − ne mazāk kā četras stundas dienā un ne vairāk kā astoņas stundas dienā −, sastādot nedēļas laika grafiku.

Par darbu nevalstiskajā organizācijā jaunietim katru mēnesi līdz 25.datumam izmakā stipendiju par iepriekšējo mēnesi. Stipendijas apmērs ir 5 euro dienā un to izmaksā atbilstoši nostrādātajām dienām mēnesī. 

Papildus informācija par pasākumu „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

Neiegūstot bezdarbnieka statusa iegūšanas pieejami šādi pakalpojumi:

Karjeras konsultācijas. NVA piedāvā vairākus karjeras konsultāciju veidus, kas paredzētas profesionālās piemērotības, personības un profesiju iezīmju izpētei, informācijas par izglītības iegūšanas un karjeras veidošanas iespējām saņemšanai un profesionālo kompetenču atbilstības izpētei. Individuālās karjeras konsultācijas ietvaros ir iespēja saņemt karjeras konsultanta palīdzību, psiholoģisko atbalstu, ieteikumus turpmākās profesionālās karjeras plānošanai, darba pieteikuma dokumentu sagatavošanai (CV, motivācijas vēstule), kā arī palīdzību par to, kā sagatavoties darba intervijai. Karjeras konsultāciju pakalpojums ir pieejams visās aģentūras filiālēs.

CV/Vakanču portāls. Darba meklētājiem portālā tiek piedāvāta iespēja izveidot savu CV un meklēt piemērotu darbu. Ikvienam portāla lietotājam tas ir bezmaksas pakalpojums. Darba devēji sev nepieciešamo darbinieku meklē dažādos veidos - atlasot pretendentus pēc darbības jomas, darba pieredzes, izglītības vai CV ievietošanas laika. Savukārt darba meklētāji darba piedāvājumus var aplūkot, sakārtojot tos pēc darbības jomas, konkrēta reģiona (pilsētas), vakanču publicēšanas datuma u.c. informācija pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

Informācija par bezdarbnieka statusa iegūšanas kārtību un kritērijiem pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.