gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

  • Esmu 3. grupas invalīde. Kur varu meklēt informāciju par valsts subsidētajām darbavietām invalīdiem, un vai tās attiecas arī uz 3. grupu, vai tikai smagāku invaliditāti?

Subsidētajā nodarbinātībā tiek iesaistīti arī bezdarbnieki ar 3.grupas invaliditāti. 

Bezdarbniekus ar invaliditāti pasākumos iesaista līdz 24 mēnešiem, nodrošinot darba devējam dotāciju bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai, kura nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbniekus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai). 

Pasākuma ietvaros bezdarbniekam darba pirmajos mēnešus nodrošina darba vadītāju, kā arī pielāgo darba vietu atbilstoši ergoterapeita atzinumam. 

Interesēties par subsidētajām darba vietām var Nodarbinātības valsts aģentūrā un aģentūras mājaslapā.