gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

  • Vai iespējams saņemt atbalstu atkarību ārstēšanai un ilgstoša bezdarba situācijas risināšanai?

Nodarbinātības valsts aģentūra organizē un īsteno atbalsta pasākumu „Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības riskus.

Pasākumā var piedalīties bezdarbnieki, kuriem: 

  • atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība;
  • iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

Atbalsta pasākumi:

  • Minesotas 12 soļu programma;
  • Emocionālā stresa terapija (kodēšana);
  • Narkologa atzinuma saņemšana.

Bezdarbniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojums nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.

Papildus informācija par atbalsta pasākumiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno pasākumu „Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi”, lai motivētu, preventīvi atbalstītu un veicinātu ilgstošo bezdarbnieku iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai iesaistīšanos pašnodarbinātībā, tādējādi samazinot sociālās atstumtības risku.

Pasākumā atbalstu var saņemt bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus.

Papildus informācija par motivācijas programmām un pasākumiem ilgstošajiem bezdarbniekiem pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.