gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Nodarbinātības komitejas 2020.gada darba plāns

Nodarbinātības komiteja ir sagatavojusi savu darba plānu 2020.gadam, kurā uzsvērts, ka 2020.gadā Nodarbinātības komiteja ņems vērā Eiropas Komisijas stratēģiskās prioritātes: taisnīga minimālā alga, prasmes, nodarbinātības un sociālās aizsardzības nosacījumu platformu darbiniekiem, Jauniešu garantija, Eiropas zaļai kurss, kā arī Eiropas bezdarba pārapdrošināšanas shēma.

Vienlaikus tiks turpināts darbs attiecībā uz Eiropas semestra jautājumiem, kur ir plānots:

  • pabeigt un pieņemt Vienoto nodarbinātības ziņojumu;
  • strādāt ar nodarbinātības politikas pamatnostādnēm;
  • sagatavot Padomes secinājumus kontekstā ar Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju;
  • novērtēt iepriekšējo Eiropas semestra ciklu īstenošanu;
  • uzraudzīt nodarbinātības situāciju, balstoties uz Nodarbinātības darbības monitoringu;
  • pārskatīt Eiropas Komisijas priekšlikumus jaunajām dalībvalstīm adresētajām rekomendācijām;
  • sniegt ieguldījumu Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas sagatavošanā u.c.

Nodarbinātības komiteja plāno turpināt sadarbību ar citām Padomes sagatavošanas komitejām – Sociālās aizsardzības komiteju, Ekonomikas politikas komiteju un Izglītības komiteju. Vienlaikus plānots turpināt sadarbību ar Eiropas publisko nodarbinātības dienestu tīklu, sociālajiem partneriem un pilsoniskajām organizācijām.

Komiteja 2020.gadā plāno turpināt veikt tematiskos izvērtējumus, izvērtēt situāciju attiecībā uz divām Padomes rekomendācijām – par ilgstošo bezdarbu un Jauniešu garantiju. Vienlaikus tiks sniegts arī atbalsts Horvātijas un Vācijas prezidentūrām to prioritāšu īstenošanā.