gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  
Aktulitātes pirmālapa Pilns arhīvs
| 31.01.2019

Labklājības ministrija (LM) 2017. gada nogalē cilvēkus aicināja kļūt par brīvprātīgajiem darbiniekiem valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) filiālēs, kurās uzturas bērni. Kopš tā brīža 
par brīvprātīgā darba iespējām ir interesējušies, un pieteikumus brīvprātīgā darba veikšanai iesniegušas 258 personas, no kurām 204 personas ir noslēgušas līgumus un 50 veic brīvprātīgo darbu regulāri.

Šāds darbs tiek veikts VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni", VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja" un VSAC "Rīga" filiālēs "Rīga", "Teika", "Pļavnieki" un filiālē, kura nodrošina aprūpi pilngadīgām neredzīgām personām - VSAC "Rīga" filiālē "Jugla", kā arī filiālē, kura nodrošina aprūpi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem - VSAC "Rīga" filiālē "Kalnciems".

Cilvēki, kas piesakās palīdzēt, galvenokārt tiek nodarbināti saturīga brīvā laika pavadīšanā – vingrošanā, kustību nodarbībās, rotaļāšanās, pastaigās, ekskursijās, grāmatu lasīšanā, radošo darbnīcu organizēšanā, kā arī dažādu pasākumu organizēšanas darbos un bērnu pieskatīšanā pasākumos. Brīvprātīgie pavada bērnus arī uz baznīcu un Svētdienas skolu. Kāds brīvprātīgais ir kļuvis par filiāles darbinieku, savukārt citi ir nodibinājuši asistenta statusu un asistē izglītības iestādēs filiāles bērniem. Filiāles “Rīga” brīvprātīgie kopš 2018. gadā nodrošina klātbūtni bērnam ārstēšanas procesā slimnīcā. 

 “Ja sākotnēji darbinieki brīvprātīgos uztvēra ar zināmām aizdomām, tad šobrīd attiecības starp darbiniekiem un brīvprātīgajiem ir kļuvušas vairāk nekā draudzīgas. Šodien jau mūsu ikdiena nav iedomāja bez šo palīgu atbalsta un atsaucības. Kopš kopā ar mums strādā brīvprātīgie, esam pamanījuši, ka arī bērni kļuvuši atvērtāki un priecīgāki. Rezultāts ir abpusēji pozitīvs!”, saka VSAC “Rīga” filiāles “Rīga” vadītāja Ilze Dzene.

Visi VSAC vadītāji, kas darbojas ar brīvprātīgajiem, atzīst, ka ir noticis nozīmīgs pagrieziens sabiedrības informēšanā un līdzatbildībā par aprūpes centru bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Ir iespēja paļauties uz brīvprātīgā atbalstu dažādās ikdienas darbībās, kas saistītas ar bērnu un bērna interešu nodrošināšanu. Viņiem veidojas individuāls kontakts, kas veicina bērna attīstību un stabilizē bērna psiholoģisko stāvokli. 

Turklāt brīvprātīgajiem ir atšķirīgāka, reizēm radošāka pieeja brīvā laika aktivitātēm, un viņi ar savu “skatu no malas” sniedz atgriezenisko saikni par aprūpes pakalpojumiem centros. Bet kā lielākais ieguvums var būt tas, ka ļaujot brīvprātīgajam darboties aprūpes centros, pastāv liela varbūtība bērniem nonākt ģimenēs. 

LM aicina cilvēkus pievienoties brīvprātīgā darba veicējiem arī filiālēs, kurās nodrošina aprūpi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Plašāka informācija par brīvprātīgo darbu un iespējām to sākt pieejama ministrijas mājaslapā.
 

| 29.01.2019

Brīvprātīgā darba veicējs ir sirsnīgs, palīdzēt gribošs cilvēks, kurš strādā bez finansiālas atlīdzības, pretī saņemot gandarījumu un pateicību, iegūstot pieredzi un zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā. 

Par brīvprātīgā darba veicēju var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgā darba veicēju valsts sociālās aprūpes centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām!

Latvijā ir pieci valsts sociālās aprūpes centri, tiem kopā ir 27 filiāles dažādos Latvijas reģionos. Brīvprātīgie darbinieki filiālēs var palīdzēt gan bērnu audzināšanā un aprūpēšanā, gan atbalsta un saturīga brīvā laika aktivitāšu organizēšanā neredzīgām personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

VSAC filiāles ar prieku sagaidītu un uzņemtu divus vai trīs brīvprātīgos dienā, kuri līdz trim stundām varētu palīdzēt piepildīt kā bērnu ikdienu ar uzmanību un rūpēm (piem. auklēt, pabarot, spēlēties, lasīt, dziedāt, organizēt radošās un spēļu nodarbības, ritmikas nodarbības, pastaigāties un darīt citas lietas, kas tik ļoti svarīgas labai bērnībai), tā neredzīgu personu un personu ar garīga rakstura traucējumiem ikdienu (piem. lasīt priekšā, organizēt radošās un dzīves prasmju apguves nodarbības). Konkrētais brīvprātīgā darba uzdevums tiktu precizēts filiālē atbilstoši nepieciešamībai un situācijai konkrētajā dienā.

Lai kļūtu par brīvprātīgā darba veicēju:


1.    jāiepazīstas ar informāciju par VSAC filiālēm un to atrašanās vietu, kā arī informāciju par katras konkrētās filiāles vajadzībām pēc brīvprātīgā darba veicēju atbalsta sociālās aprūpes procesa nodrošināšanā: VSAC “Kurzeme”, VSAC “Latgale”, VSAC “Rīga”, VSAC “Vidzeme” un VSAC “Zemgale”

2.    jāizvēlas konkrētā VSAC filiāle, kurā vēlaties veikt brīvprātīgo darbu;
3.    jāaizpilda pieteikums brīvprātīgajam darbam, t.sk. norādot izvēlēto VSAC filiāli;
4.    jānogādā pieteikums Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi "Brīvprātīgā darba pieteikums" nododot apsargam) vai Jums tuvākajā/ērtāk sasniedzamajā VSAC filiālē.

Ja nav iespējas izdrukāt pieteikumu, tad gan Labklājības ministrijā, gan VSAC filiālēs ir pieejamas jau izdrukātas pieteikuma veidlapas un tās var aizpildīt uz vietas.

Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC tiks noslēgts līgums par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē.

Ko brīvprātīgā darba veicējiem piedāvā VSAC filiāles?


1. nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām,
2. atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju,
3. kopīgus pasākumus,
4. kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu (obligātā veselības pārbaude, nokļūšana).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties:

| 15.01.2019

Reģistrētā bezdarba statistikā 2018. gads ir noslēdzies ar Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētiem 59 tūkstošiem bezdarbnieku un reģistrēto bezdarba līmeni 6,4%. Savukārt, 2017. gada beigās bezdarbnieku skaits bija 63 tūkstoši un reģistrētā bezdarba līmenis bija 6,8%, bet 2016. gada beigās attiecīgi bija 78 tūkstoši bezdarbnieku un bezdarba līmenis - 8,4%. Pirmskrīzes zemākais bezdarba līmenis tika fiksēts 2008.gada maijā - 4,8%, kad bezdarbnieku skaits bija 52 tūkstoši. Savukārt krīzes laikā augstākais reģistrētā bezdarba līmenis 2010.gada martā sasniedza 17,3%, un bija reģistrēti 194 tūkstoši bezdarbnieku.

Sagaidāms, ka arī 2019. gadā darba tirgus situācija kopumā uzlabosies – lai gan mainīga, tomēr vēl arvien samērā labvēlīga situācija eksporta tirgos, augošs mājsaimniecību patēriņš, ES fondu līdzekļu pieejamība, aktivitāte būvniecības nozarē sekmēs arī nodarbinātības kāpumu, jaunu darbavietu veidošanos, bezdarba mazināšanos, ienākumu pieaugumu nodarbinātajiem.

Eiropas Komisijas prognozes[1] bezdarba līmenim (CSP Darbaspēka apsekojumā iegūstamie dati) Latvijai 2019. gadam ir 6,7% (par pilno 2018. gadu datu vēl nav, bet prognoze 2018. gadam ir 7,3%. 2017. gadā bezdarba līmenis bija 8,7%). Savukārt Ekonomikas ministrija prognozē[2], ka bezdarba līmenis (CSP Darbaspēka apsekojumā iegūstamie dati) 2019. gadā varētu samazināties līdz 6,8% vidēji gadā un darba meklētāju skaits  samazināties par gandrīz 7000 - līdz aptuveni 67 000 vidēji gadā. EM ieskatā 2019. gadā būtisks stimuls bezdarba kritumam joprojām būs pieprasījuma faktori. Savukārt pēc 2019. gada arvien vairāk bezdarba tendences ietekmēs darbaspēka piedāvājuma samazinājums. Vienlaikus Eiropas Komisija prognozē, ka kopumā saglabāsies neliels nodarbinātības pieaugums, jo 2018. gadam EK prognoze nodarbinātības līmeņa pieaugumam bija 1,5 procentpunkti, bet 2019. gadam prognoze ir tikai 0,3 procentpunkti.

Vidējais reģistrētā bezdarba līmenis (saskaņā ar NVA datiem) 2019. gadā tiek prognozēts 5,9% apmērā. Būtiskāks reģistrētā bezdarba samazinājums sagaidāms otrajā un trešajā ceturksnī, ko lielā mērā ietekmēs sezonālā darba iespēju pieaugums šajā periodā.  Savukārt 2019. gada beigās reģistrētā bezdarba līmenis varētu nokristies līdz 5,7%, rudens pusē līdz 50 tūkstošiem samazinoties arī reģistrēto bezdarbnieku skaitam. Bezdarba mazināšanos ietekmēs arī demogrāfiskie faktori, jo samazinās darbaspējīgo iedzīvotāju skaits kopumā.

 

2018. gada laikā darbā uz nenoteiktu vai noteiktu laiku vai par pašnodarbinātajiem bija iekārtojušies 63 tūkstoši reģistrēto bezdarbnieku. Daļa bezdarbnieku uzsāka darbu no jauna radītās darba vietās, jo kopumā nodarbināto skaits saskaņā ar CSP Darbaspēka apsekojuma datiem 2018. gadā varētu būt pieaudzis par aptuveni 20 tūkstošiem. 2018. gada laikā NVA tika pieteiktas pavisam 88 tūkstoši brīvās darba vietas (2017.gadā pieteikto brīvo darba vietu skaits bija 71 tūkstotis). Paredzams, ka arī 2019. gadā būs vērojama tendence pieaugt aktuālo brīvo darba vietu skaitam. 2018. gada septembra beigās aktuālo brīvo darba vietu skaits sasniedza augstāko rādītāju (24 181 vakances) kopš 2007. gada.

Vienlaikus daudziem darba devējiem izteikta darbaspēka pieprasījuma un vakanču apstākļos 2019. gadā būs jādomā arī par uzņēmumu darbības efektivizēšanu un  produktivitātes celšanu, ieviešot automatizācijas un citus risinājumus. Tāpat konkurences cīņā par darbaspēku jāapzinās, ka aizvien aktuālāki kļūs ieguldījumi savu darbinieku izglītībā un motivācijā, kā arī drošas, veselīgas un motivējošas darba vides uzturēšanā, lai noturētu un piesaistītu darbiniekus.

Savukārt migrācijas (darbaspēka piesaistes no ārvalstīm) diskusiju kontekstā svarīgi būs ņemt vērā, ka migrācijas politikas lēmumus ietekmē arī ES līmeņa regulējums un diskusijas, kā arī šiem lēmumiem var būt ļoti nozīmīga ietekme ne tikai uz vietējo darbinieku algu līmeni, bet arī uz kopējo tautsaimniecības produktivitātes attīstību un sociālekonomisko situāciju ilgtermiņā.

Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis 2018. gada nogalē bija Rīgā (3,9%) un Rīgas reģionā (4,2%), bet lielākais Latgalē (14,7%). Tā kā jau šobrīd ir zems bezdarba līmenis Rīgā un aptuveni trīs ceturtdaļas vakanču tiek reģistrētas Rīgas reģionā, tad izteiktāka darbaspēka nepietiekamība būs vērojama Rīgā un Pierīgā, kas piesaistīs darba meklētājus arī no citiem reģioniem. 2018. gadā reģionālās mobilitātes atbalsts tika attiecināts arī dodoties uz darbu Rīgā, kā arī sākot ar 2019. gadu tiek palielināts pats mobilitātes finanšu apmērs. Tomēr šis atbalsts tikai daļēji var risināt darbaspēka nokļūšanas problēmu uz vietām, kur ir darbs, jo mobilitātes iespējas joprojām apgrūtina nepietiekams atbilstošu īres mājokļu piedāvājums, sabiedriskā transporta un ceļu infrastruktūra.

Salīdzinājumā ar Igaunijas, Lietuvas un Skandināvijas valstu nodarbinātības līmeni, Latvijā tas ir zemāks, tas savukārt nozīmē, ka vēl ir potenciāls piesaistīt darba tirgum ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus. Nodarbinātības valsts aģentūra arī 2019. gadā turpinās attīstīt sadarbību ar darba devējiem, lai atbilstoši pieprasījumam pēc darbiniekiem konkrētās profesijās sniegtu nepieciešamo atbalstu potenciālo darbinieku atlasē, nodrošinātu bezdarbniekiem un darba meklētājiem pārkvalifikāciju un papildus prasmju apguvi darba devēju pieteiktajās vakancēs, kā arī aicinās intensīvāk izmantot praktiskās apmācības iespējas pašos uzņēmumos uz vietas. Tāpat NVA 2019. gadā darba devēju uzmanību vērsīs tādu grupu integrācijai darba tirgū, kas ir neizmantots potenciāls un ir gatavs iekļauties nodarbinātībā – personas ar invaliditāti, pirms-pensijas vecuma iedzīvotāji, ilgstoši bez darba esošie iedzīvotāji, personas bez darba pieredzes un ar zemu kvalifikāciju.

| 15.10.2018

Kas ir deinstitucionalizācija?

Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. 

Kas to īsteno Latvijā?

DI ir Labklājības ministrijas virzīts iekļaujošas sabiedrības veidošanas process, mainot attieksmi un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu visā valstī - grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrus, sociālo mentoru pakalpojumus, atbalsta grupas, u.c. Tas tiek īstenots kopā ar 115 pašvaldībām visā Latvijā. Šī brīža sistēmas maiņa un pilnveide nodrošinās nepieciešamo atbalstu cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai viņi varētu dzīvot mājās, ģimeniskā vidē, saņemot nepieciešamo atbalstu parastā mājoklī vai grupu mājā. Tas novērsīs situāciju, ka šādiem cilvēkiem ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, jo viņiem nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā.

Latvija līdzās Lietuvai un Igaunijai ir viena no tām Eiropas valstīm, kur šāda sistēma vēl nav pilnībā ieviesta.

Kas ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem?

Garīga rakstura traucējumi (GRT) ir psihiska saslimšana vai garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā. Pie GRT tiek pieskaitīts, piemēram, autisms un Dauna sindroms, kā arī tādas psihiska rakstura saslimšanas kā, piemēram, šizofrēnija, depresija, veģetatīvā distonija, anoreksija un citas.

Pārmaiņas ir vērstas uz cilvēku ar psihiskās veselības vai intelektuālās attīstības traucējumiem, kuriem ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, iekļaušanu sabiedrībā:

  • ja cilvēks ar GRT dzīvo sabiedrībā (nesaņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā);
  • ja cilvēks dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, un vēlas uzsākt neatkarīgu dzīvi.

Iesaistīšanās DI projektu aktivitātēs ir brīvprātīga. Papildus cilvēkiem ar GRT DI aktivitātes ir vērstas arī uz ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo ģimenēs.

Kas tieši mainīsies un kā būs pēc DI projektu pabeigšanas?

Patlaban Latvijā 21 992 pilngadīgiem iedzīvotājiem ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte garīga rakstura traucējumu dēļ. No tiem 4 496 šobrīd saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, kur viņiem ir ļoti ierobežotas pašnoteikšanas iespējas pār savu dzīvi. Projekta ietvaros paredzēts paplašināt šiem cilvēkiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību gan ģeogrāfiski, gan saturiski. Tādējādi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īpatsvars tiks būtiski palielināts, bet aprūpe institūcijās – samazināta.  Ja, projektus uzsākot, šī attiecība bija 20:80 (no visiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas saņēma sociālos pakalpojums, 20% saņēma sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, bet 80% - pakalpojumus institūcijā), līdz 2023. gadam šim īpatsvaram jāmainās uz 45:55.

Tāpat cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem būs paplašinājušās izglītības iespējas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā – piecās dažādās tālākizglītības programmās, kā arī 35 prasmju apmācības programmās, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū.

Sniedzot darba iespējas cilvēkiem ar GRT, uzņēmējiem ir iespēja būt ne tikai sociāli atbildīgiem, bet arī saņemt dažāda veida valsts atbalstu nodarbinātības veicināšanai. Piemēram, viens no atpazīstamākajiem Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumiem cilvēkiem ar invaliditāti ir subsidētas darba vietas. Tas ļauj darba devējam, kas nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, saņemt finansiālu atbalstu darbinieka un darba vadītāja ikmēneša darba algai, darba vietas pielāgošanai, kā arī ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumiem, ja nepieciešams.

Kādēļ šis process ir nepieciešams?

Process veicina veselīgas, mūsdienīgas sabiedrības veidošanos, kas aicina uz ikvienu cilvēku raudzīties līdzvērtīgi, neierobežojot indivīda tiesības uz pašnoteikšanos. Lielākajā daļā attīstīto valstu līdzīgas sistēmas jau izveidotas un darbojas efektīvi. Latvijā vēl arvien sabiedrības attieksmi raksturo seni mītos balstīti aizspriedumi un aplami stereotipi par šo personu spējām sekmīgi iekļauties ikdienas dzīvē un darba tirgū.

Kādi ir jaunā procesa ieviešanas termiņi?

Deinstitucionalizācijas process tika uzsākts 2015. gadā un DI projektus paredzēts noslēgt 2023. gadā.

Kur tiek ņemts finansējums šim projektam?

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienības struktūrfondi. DI projektam kopumā atvēlēts finansējums aptuveni 91 miljona eiro apmērā. Pašvaldības, kas projektos nepiedalās, nesaņems ES finansējumu, tādējādi sociālo pakalpojumu attīstībai izmantos tikai pašvaldības vai citus pieejamos resursus.

Plašāk par projektu: www.cilveksnevisdiagnoze.lv

| 14.10.2018

Latvijā šobrīd ir gandrīz 22 tūkstoši cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, kam noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte. Sabiedrībā valdošo stereotipu un aizspriedumu dēļ šo personu socializēšanās iespējas nereti ir ļoti ierobežotas. Lai skaidrotu šo cilvēku iekļaušanas sabiedrībā nozīmību un iespējas, Labklājības ministrija (deinstitucionalizācijas atbalstam) uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu “Cilvēks, nevis diagnoze!”. 

“10. oktobrī atzīmējam Pasaules garīgās veselības dienu. Taču, vai mēs īsti izprotam, kas ir garīgā veselība? Sabiedrības garīgo veselību raksturo ne tikai statistikas dati par to, cik daudz mūsu valstī ir cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem. Daudz nozīmīgāks Latvijas kopējās garīgās veselības rādītājs ir tieši sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ja tajā valda bailes, aizspriedumi, vēlme norobežoties un nevēlēšanās pieņemt šos cilvēkus, mūsu valsts garīgā veselība ir pilnveidojama. Ceru, ka ar šo kampaņu mums izdosies mazināt stereotipu sienu, kas patiesībā ir sava veida aizsardzība pret citādajiem, un ka tā mudinās uz veselīgu atvērtību, kurā mēs cits no cita varam daudz iegūt, saskatot primāri cilvēka personību, nevis diagnozi,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Arī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatrs prof. Māris Taube, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem, kuriem ir dažādi garīga rakstura traucējumi un pakāpes, aicina atturēties no pāragru secinājumu izdarīšanas, jo šiem cilvēkiem komunikācija ir tikpat nozīmīga, kā ikvienam sabiedrības loceklim. Tādēļ pasperts pirmais solis, uzsākot sarunu, sniegs viņiem iespēju parādīt savas personības pārākumu pār diagnozi.

“Aizspriedumi pret cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem ir dziļi iesakņojušies mūsu sabiedrības apziņā. Cilvēki ar psihiskās veselības problēmām šķiet agresīvi, draudīgi, neprognozējami. Bet tāds reizēm var būt ikviens. Kā atzīmē Pasaules Veselības organizācija, cilvēki ar psihiskās veselības problēmām nav bīstamāki par citiem. Taču cilvēka dabā ir baidīties no visa svešā, nezināmā, tādējādi pašiem radot sev ienaidniekus. Ja sabiedrība pārkāptu šiem aizspriedumiem, uzticētos, ieklausītos, tad cilvēks ar psihiskās veselības problēmām ikvienam varētu būt labs kaimiņš, kolēģis vai draugs. Ar gandarījumu varu teikt, ka savā profesionālajā pieredzē redzu, ka lēnām, taču pamazām šī attieksmes maiņa jau notiek.  Ir cilvēki, kuri palīdz savam kaimiņam ar psihiskās veselības problēmām bez kādas atlīdzības. Ir darba kolēģi, kuri cilvēkam grūtībās palīdz nokļūt pie ārsta. Ir draugi, kuri nepamet, un darba devēji, kuri uzticas un to nebūt nenožēlo,” skaidro Taube.

Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi vadītāja Inga Šķestere akcentē: “Sabiedrību veido dažādi cilvēki – cilvēki ar dažādiem uzskatiem, dažādu izskatu un dažādu spēju līmeni. Tai skaitā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Viņos ne vienmēr jāmeklē kāds īpašais talants, ko izcelt, vienkārši ir jādod iespēja cilvēkam būt pašam. Mūsu dienas centrā Mārtiņš ir iemācījies atpogāt pogas, Kārlim izdodas izgatavot lieliskas sveces, bet Baiba spēj noslaucīt putekļus. Vai tie ir sīkumi vai kas nozīmīgs, tas atkarīgs no mūsu katra mērauklas.”


Junior Achievement Latvia līderu projekta ietvaros izveidotās sociālās kampaņas Mēs mainīsim pasauli autors Kārlis Krišjānis Rusmanis, iepazīstinot sabiedrību ar savu īpašo brāli, ir izdarījis līdzīgus secinājumus: "Cilvēkiem vienkārši ir bail no nesaprotamā, neiepazītā. Tomēr ir jāmācās pieņemt atšķirīgais, lai kļūtu par labākiem cilvēkiem. Mani draugi tagad ir arī mana brāļa draugi. Viņi viņu ir iepazinuši, pieņēmuši, ka viņš komunicē citādi, taču viņi saprotas un viņiem ir interesanti. Ja arī pārējā sabiedrība būs atvērtāka un mācīsies saprast cilvēkus, piemēram, ar autismu vai Dauna sindromu, pasaule būs labāka vieta, kur dzīvot ikvienam."


“Cilvēks, nevis diagnoze!” kampaņas ietvaros paredzēts aplūkot tādas garīga rakstura traucējumu diagnozes kā autisms, Dauna sindroms, depresija, šizofrēnija un veģetatīvā distonija. Tiks skaidrots, kā izpaužas katra no diagnozēm, kas tām raksturīgs un ko ir būtiski atcerēties komunikācijā ar cilvēkiem, kuriem ir kāda no šīm diagnozēm.

Kampaņas materiāli: https://we.tl/t-ahza0Mo0iB 

Plašāka informācija par kampaņu: http://cilveksnevisdiagnoze.lv/

 
| 11.04.2018

Šodien prezentēta Latvijā pirmā sabiedrībā balstītā programma, kas sniedz kvalificētu atbalstu pusaudžiem ar datora, interneta, mobilo telefonu vai vielu atkarības risku. Programmu ir izveidojis Bērnu slimnīcas fonds kopā ar nozares speciālistiem, un, pateicoties Labklājības ministrijas finansiālam atbalstam, būs iespēja īstenot programmas pilotpojektu līdz 2018. gada beigām.

Labklājības ministrija ir piešķīrusi finansējumu 118 012.60 euro apmērā pilotprojekta īstenošanai Rīgā ar mērķi samazināt psihoaktīvo vielu kaitējoši pārmērīgu lietošanu un procesu atkarību pusaudžu populācijā. Programmas pilotprojekts ir nozīmīgs solis sociālās rehabilitācijas pakalpojuma satura maiņai, lai tas kļūtu efektīvāks un pieejamāks gan pusaudžiem, gan viņu vecākiem.

Jauns un mūsdienīgs programmas saturs

Programmas ietvaros 12-18 gadus veciem pusaudžiem tiks sniegta mūsdienīga, ārvalstu pieredzē un uz pierādījumiem balstīta palīdzība, ko īstenos starpdisciplināra speciālistu komanda - mentors, sociālais darbinieks, bērnu psihiatrs, bērnu narkologs, psihologs, psihoterapeits, sporta pedagogs un citi speciālisti, kuri tiks piesaistīti, vērtējot katra pusaudža individuālo situāciju. Atbalsts iekļauj aktīvu pusaudža iesaisti skolas, ģimenes un brīvā laika aktivitātēs, kā arī speciālistu konsultācijas pēc katram klientam individuāli sastādīta plāna.

„Šis ir vēl viens solis, lai pusaudži un viņu vecāki saņemtu profesionālu atbalstu. Esmu pārliecināts, ka jaunais sociālās rehabilitācijas pakalpojums būs efektīvs, jo balstās speciālistu pieredze un mūsdienīgā pieejā. Pusaudžu atkarību problēmas pieaug, tāpēc bija svarīgi nodrošināt atbalstu jau tagad un pilnībā mainīt rehabilitācijas metodes. Esmu gandarīts, ka tas ir izdevies un tuvākajā laikā bērni un jaunieši varēs saņemt palīdzību. Šī programma ir virzība uz to, ka nākotnē nebūs jācīnās ar negatīvām sekām, kuras izraisa cilvēku atkarības, " atbalstu sadarbībai pauda Labklājības ministrs Janis Reirs.

"Kad pirms aptuveni diviem gadiem sākām domāt par jaunas programmas izveidi, tas zināmā mērā bija emocionāls lēmums, jo ļoti gribējās palīdzēt mūsu pusaudžiem, kuriem tobrīd un joprojām iespējas saņemt atbalstu ir ļoti ierobežotas. Šajā vecuma posmā ir viegli kļūdīties, jo jauniešiem piemīt vēlme riskēt, tai skaitā eksperimentēt ar dažādām vielām, tāpēc svarīgi, lai blakus būtu kāds, kurš pamana, ja veidojas problēmas, un var palīdzēt. Programmas ietvaros vēlamies arī mainīt priekšstatus par pusaudžiem, informēt un izglītot sabiedrību par šī vecuma posma specifiku un aicināt nebūt nosodošiem, bet atbalstīt jauniešus. Man ir liels prieks, ka esam tik tālu tikuši un ka mums ir iespēja realizēt pilotprojektu kopā ar Labklājības ministriju. Es ceru, ka šī sadarbība iezīmē arī jaunu virzienu, jo bieži vien veselības un sociālā joma ir ļoti cieši saistītas, un labu rezultātu var panākt tikai gadījumā, ja izdodas resursus apvienot!" gandarījumu par sadarbību pauda Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

"Daudz vieglāk ir novērst problēmu nekā strādāt ar sekām, līdz ar to visā pasaulē runā par agrīno intervenci, kas tiek sniegta ambulatori. Visi kas ir strādājuši stacionāra rehabilitācijā zin, ka mēs varam izņemt pusaudzi, kuram ir vielu lietošanas problēmas, no vides un ievietot apstākļos, kuros vielas nav pieejamas, bet, ja viņš atgriežās tajā paša vidē, arī problēmas bieži vien atgriežas. Tāpēc Bērnu slimnīcas fonda iniciatīva un uzdrošināšanās domāt un organizēt pavisam jaunu veidu, kā palīdzēt šādās situācijās, ir ļoti vērtīga, jo beidzot šajā programmā pusaudžu vajadzības tiek vērtētas kompleksi (gan no sociālās puses, gan medicīniskās) un sniegta multiprofesionālā palīdzība," programmu komentēja dr. Ņikita Bezborodovs, bērnu psihiatrs, Bērnu slimnīcas Psihiatrijas klīnikas vadītājs.

Palīdzību saņems vismaz 40 pusaudži

Programma no maija vidus būs pieejama bez maksas Rīgā dzīvojošiem pusaudžiem, un ieteikt pusaudzi programmai var ikviens pieaugušais (vecāki, skolotāji, aizbildņi, psihologi u.c.), kam radušās bažas par pusaudža uzvedību vai atkarības risku. To var izdarīt, zvanot uz programmas tālruni: +372 29164747. Konsultēties, zvanot pa iepriekšminēto tālruni, var jau sākot no 12.aprīļa. Programma ir brīvprātīga un ilgst no 3 līdz 6 mēnešiem. Pilotrojektā plānots palīdzēt vismaz 40 pusaudžiem. Pilotprojekts tiks īstenots līdz 2018. gada 31. decembrim programmai pielāgotā telpā Vecāku mājā, Vienības gatvē 45.

Atkarību izraisošo vielu lietošana un atkarība ir viens no lielākajiem veselības riskiem pusaudžu populācijā. Mūsdienās tam pievienojas arī atkarība no informācijas tehnoloģijām (internets, mobilie telefoni) un procesiem (azartspēles, ēšana u.c.). Pētījumi apliecina, ka atkarīga uzvedība pusaudža vecumā ievērojami palielina dažādu slimību, garīgo traucējumu, traumatisma, pat nāves riskus, bet ilgtermiņā rada būtisku papildus slogu veselības, labklājības un tieslietu sistēmām. Vienlaikus šai populācijai piemērotas intervences ir efektīvākās klīnisko rezultātu un ekonomiskā izdevīguma ziņā.

Arhīvs Pilns arhīvs