gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

“Valstī ir ieviesta ārkārtas situācija un mācības visās izglītības iestādēs uz laiku pārtrauktas, mācību procesu nodrošinot attālināti. Jau esam uzsvēruši, ka bērnus līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt vienus, bez pieaugušo uzraudzības. Bet arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcības apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību”, uzsver Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšnieka p.i., Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gorbunova. Jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumā.

“Mazākus bērnus var pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, taču arī šajos gadījumos vecākiem ir jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes, kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo bērnu vajadzības un drošības apsvērumi. Jebkurā gadījumā – gala atbildība par bērnu ir vecāku ziņā”, atgādina V. Gorbunova.

Runājot par lielākiem bērniem, vecākiem vajadzētu arī ar viņiem izrunāt rīcību un uzvedību krīzes apstākļos. Piemēram, uzsverot, ka uzturēšanās lielveikalā šajā situācijā ir tikpat riskanta kā atrašanās skolā, un aicinot nepulcēties lielās grupās, bet drīzāk brīvo laiku pavadīt svaigā gaisā. Protams, ievērojot drošības apsvērumus.

Jau esam ziņojuši, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 6. daļa nosaka: vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes. 

Lai šajā situācijā iespējami labi gādātu par bērnu drošību un labklājību, VBTAI lūdz bērnu vecākus vai likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt katru konkrēto situāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus bērna vislabākajās interesēs.

VBTAI šajā laikā neveiks pārbaudes, bet iespējamās sūdzības par bērnu tiesību pārkāpumiem aicina sniegt elektroniski vai pa tālruni. Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 turpina darbu ierastajā režīmā visu diennakti katru dienu.