gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) informē, ka Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās netiks izsniegtas līdz ārkārtējās situācijas dēļ noteikto ierobežojumu atcelšanas brīdim. 

Dokumentus apliecību izgatavošanai VBTAI turpinās pieņemt – tos iespējams iesniegt, zvanot ēkas Ventspils ielā 53, kurā atrodas VBTAI, apsargam, un tā pavadībā ieliekot dokumentus iestādes pasta kastē. Apsarga tālruņa numurs norādīts uz ēkas ieejas durvīm.

Paliek spēkā arī līdzšinējā kārtība, iesniedzot dokumentus elektroniski.