gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli Latvijā, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" no šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim nosaka sekojošu darba kārtību Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (turpmāk VTPC):

1.Ierobežot klientu apkalpošanu klātienē. Dokumentu pieņemšana notiek ar VAS "Latvijas pasts" starpniecību vai, nodrošinot dokumentu saņemšanu VTPC korespodences kastītēs;
2.Pārtrauc nodrošināt izbraukumus un mājas vizītes;
3.Pārtrauc funkcionēšanas novērtēšanas komisijas darbu;
4.Pārtrauc jaunu klientu uzaicināšanu saņemt tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams nepārtrauktā ārstniecības procesa nodrošināšanai.