gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli Latvijā, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" līdz šī gada 9. jūnijam nosaka šādu darba kārtību Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (turpmāk VTPC):

1.Ierobežot klientu apkalpošanu klātienē. Dokumentu pieņemšana notiek ar VAS "Latvijas pasts" starpniecību vai, nodrošinot dokumentu saņemšanu VTPC korespodences kastītēs.
2.Pārtrauc nodrošināt izbraukumus un mājas vizītes.
3.Pārtrauc funkcionēšanas novērtēšanas komisijas darbu.
4.Pārtrauc jaunu klientu uzaicināšanu saņemt tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams nepārtrauktā ārstniecības procesa nodrošināšanai.