gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

LM dokumentu projekti

 • ES Struktūrfondu departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr.127 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi

Priekšlikumi: līdz 24.01.2020.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pasākuma 9.3.1.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Priekšlikumi: līdz 31.01.2020.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, tel. 67021641, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi"

Priekšlikumi: līdz 03.01.2020.
Dokuments:Normatīvais akts, anotācija un īstenošanas noteikumi
Atbildīgais: Inga Krīgere, 67021561, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..lv  

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 27.01.2020.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbīnātību ” īstenošanas noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 03.01.2020.
Dokuments:Normatīvais akts un
anotācija
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma 9.2.2.1. "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" 
Priekšlikumi: līdz 23.10.2019.
Dokuments: 
Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, tel. 67021641, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

 • Sociālo pakalpojumu departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr.780 “Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu ģimenes locekļiem”
Priekšlikumi: līdz 15.01.2020..
Dokuments: Normatīvais akts
tbildīgais: Anda Masejeva, tel. 67021667, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19.decembra noteikumos Nr.766 “Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem”
Priekšlikumi: līdz 15.01.2020.
Dokuments: Normatīvais akts
tbildīgais: Anda Masejeva, tel. 67021667, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”
Priekšlikumi: līdz 15.07.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Dorožkina, tel. 67021668, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr.587 “Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi”
Priekšlikumi: līdz 17.05.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Anda Masejeva, tel. 67021667, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".
Priekšlikumi: līdz 18.04.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Inga Martinsone, tel. 64331825, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” 
Priekšlikumi: līdz 03.04.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Pikše, tel. 67021634, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Bērnu un ģimenes politikas departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts “Adopcijas reģistra noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 21.10.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Annija Sunne,  67021665, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi" 

Priekšlikumi: līdz 27.09.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: 
Rita Paršova,  67782954, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu

Priekšlikumi: līdz 2019.gada 20.septembrim
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Viktorija Boļšakova, tel. 67782956, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums" 

Priekšlikumi: līdz 06.08.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: 
Rita Paršova,  67782954, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..lv

 • Sociālās apdrošināšanas departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība””.
Priekšlikumi: līdz 03.01.2020.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Priekšlikumi: līdz 08.11.2019.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Airīna Dreimane, 67021562, Airina.Dreimane@lm.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par minimālās vecuma pensijas apmēru”
Priekšlikumi: līdz 30.11.2019.
Dokuments: Normatīvais akts un noteikumu projekts
Atbildīgais: Daiga Kudiņa, 67021678, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem nosacījumi un aprēķināšanas kārtība un pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”.
Priekšlikumi: līdz 25.10.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 976 „Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai”
Priekšlikumi: līdz 30.05.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Liene Ramane, tālr. 67 021 687, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi 2000. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis”
Priekšlikumi: līdz 03.06.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Airīna Dreimane, tālr., 67021562, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi 2003. gada 27. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"
Priekšlikumi: līdz 02.05.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Dace Trušinska, 67021553, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu
Priekšlikumi: līdz 02.05.2019.
Dokuments: Normatīvais akta projekts
Atbildīgā: Sandra Rucka, 67021607, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas
Priekšlikumi: līdz 14.01.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Dace Trušinska, 67021553, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””
Priekšlikumi: līdz 31.12.2018.
Dokuments: Normatīvais akts un likumprojekts
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”
Priekšlikumi līdz: 31.10.2018.
Dokuments:Likumprojekts
Atbildīgais: Dace Trušinska, 67021553, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Priekšlikumi: līdz 16.07.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Informatīvais ziņojums „Par iespēju palīdzēt pensijas vecuma iedzīvotājiem zobārstniecības jautājumos"

Priekšlikumi: līdz 11.07.2018.
Dokuments: Informatīvais ziņojums
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr.490 „Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi"
Priekšlikumi: līdz 28.05.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Darba tirgus politikas departaments 

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām””
Priekšlikumi: līdz 14.11.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aina Liepiņa, 67021519, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”

Priekšlikumi: līdz 09.19.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.490 „Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 09.09.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība”

Priekšlikumi: līdz 09.09.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”
Priekšlikumi: līdz  01.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristaps Ziediņš, 67021503, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Priekšlikumi: līdz 16.08.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristaps Ziediņš, 67021503, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Sociālās iekļaušanas politikas departaments

 

 • Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departaments

Grozījumi Darba likumā
Priekšlikumi līdz 27.11.2019
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, 67021570, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 
Dokuments:
Normatīvais akts

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās” 
Dokuments: Normatīvais akts

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par darba dienas pārcelšanu 2020. gadā” 
Priekšlikumi: līdz 12.04.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Astra Pilsuma, 67021518, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Darba aizsardzības likumā
Priekšlikumi: līdz 05.07.2018.
Dokuments: Normatīvais akts un Anotācija
Atbildīgais: Māra Vīksne, 67021526, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde

Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumi Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

Priekšlikumi: līdz 09.11.2018.
Dokuments: MK noteikumu projekts
Atbildīgais: Z.Kaljo, Tāl.67201653, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta 2014. gada 3. septembra rīkojums Nr. 475 "Par Darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā"

Priekšlikumi: līdz 09.11.2018.
Dokuments: MK rīkojuma projekts
Atbildīgais: Z.Kaljo, Tāl.67201653, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.