gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Piektdien, 5. aprīlī labklājības ministre Ramona Petraviča parakstīja ģenerālvienošanos starp ministriju un trijām arodbiedrībām – Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrību un Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodbiedrību.


“Labklājības nozares lielākā bagātība ir cilvēki, kas tajā strādā. Viņi spēj rast spēku turēt savas sirdis atvērtas, taču arī viņiem pašiem ikdienā neklājas viegli. Tāpēc esmu gandarīta par noslēgto vienošanos, kas ļaus būtiski palielināt valsts sociālo aprūpes centru darbinieku atalgojumu”, uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.


Ģenerālvienošanās noslēgta balstoties uz savstarpēju uzticēšanos un kopīgu mērķi - ar sociālā dialoga palīdzību uzlabot personāla un finanšu resursu vadību, darba attiecības un pārvaldes, saziņas un līdzdalības formas, ievērojot ar normatīvajiem aktiem noteikto darba devēja rīcības brīvību un nepieciešamību pārskatīt darbiniekiem noteikto atlīdzību. Tā attiecas uz tiem LM padotībā esošajiem valsts sociālās aprūpes centriem (VSAC), kuros ir izveidotas šo triju arodbiedrību arodorganizācijas. 


Parakstītā ģenerālvienošanās īpaši regulē darbinieku darba un atpūtas laiku, darba samaksu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, sociālās garantijas darbiniekiem, arodorganizāciju darba nodrošināšanu, kā arī arodbiedrību un LM savstarpējo konsultēšanos.


Salīdzinājumā ar 2017. gadā noslēgto ģenerālvienošanos starp LM un arodbiedrībām, darbinieku zemākā mēnešalgas likme ir būtiski paaugstināta. Šogad, piemēram, ārstam ar 3. kategoriju mēnešalga no 821eiro ir pieaugusi līdz 1031 eiro, bet sociālajam darbiniekam ar 3. kategoriju no 690 eiro līdz 1119 eiro. Savukārt aprūpētājam ar 3.kategoriju no 430 eiro līdz 608 eiro. Turklāt ģenerālvienošanās noteiktās zemākās mēnešalgu likmes sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesā iesaistītajiem darbiniekiem ir pielīdzinātas noteiktajam maksimālajam apmēram. 


Ģenerālvienošanās ir spēkā līdz 2022. gada 31. martam.