gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Latvijas Universitātes Zinātņu mājā otrdien, 16. aprīlī, tiks prezentēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījums “Cilvēku sasaiste ar darbvietām: Latvija”. Konferenci, kurā tiks diskutēts par darba tirgus politikas izaicinājumiem un risinājumiem, atklās labklājības ministre Ramona Petraviča un OECD Nodarbinātības, darba un sociālo lietu direktorāta vadītājs Stefano Skarpeta. 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji ir aicināti uz pētījuma prezentāciju pulksten 10.00. Pulksten 11.20 medijiem būs iespēja intervēt Ramonu Petraviču un Stefano Skarpetu.

No 2017. līdz 2019. gadam Latvijā veikts visaptverošs darba tirgus politikas izvērtējums, kurā analizēta īstenoto darba tirgus politikas pasākumu ietekme uz iekļaujoša darba tirgus attīstību Latvijā, tostarp sociālo pabalstu sasaiste ar aktivizēšanas pasākumiem.  Izmantojot savienotus personu līmeņa datus no vairāku valsts institūciju datu bāzēm, vērtēta Nodarbinātības valsts aģentūras rīkoto apmācību un subsidētās nodarbinātības efektivitāte un ietekme uz darba atrašanas iespējām un darba samaksas pieaugumu. Skatīti arī reģionālās mobilitātes izaicinājumi. Pētījuma rezultātā ir izstrādātas rekomendācijas un ieteikumi Latvijas rīcībpolitiku pilnveidei. 

Pētījuma prezentācijai sekojošās diskusijās eksperti runās par risinājumiem darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanai un par sociālās atstumtības riskam pakļauto personu aktivizēšanas iespējām. 

Pētījuma prezentācijas konference notiks LU Zinātņu mājas Alfa zāle Jelgavas ielā 3. Tās norisei varēs sekot tiešsaistē (https://youtu.be/y7-vfdydp2k).