gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Otrdien, 17. martā,  tiek atzīmēta Vispasaules Sociālā darba diena. Tā jau 37 gadus ir nozīmīgs brīdis sociālajiem darbiniekiem visā pasaulē, lai kopā paustu vienotu profesionālo vēstījumu. 

2020.gadā Starptautiskā sociālo darbinieku federācija kā vadmotīvu Vispasaules Sociālā darba dienai ir izvirzījusi “Cilvēku savstarpējo attiecību nozīmības veicināšanu”, tādā veidā vēršot starptautisko uzmanību uz cilvēku savstarpējo mijiedarbību un nepieciešamību mainīt politikas virzienus un sociālo pakalpojumu sniegšanas principus, lai respektētu attiecību starp cilvēkiem, kopienām, valstīm nozīmi sociālo, ekonomisko un ekoloģisko problēmu risināšanā.

Sociālais darbs ir viena no tām profesijām, kuras ikdienas pienākumi ir saistīti ar cilvēku savstarpējām attiecībām – attiecību izzināšanu, spēcināšanu un veidošanu, par resursu sabalansēšanu, dažādu sabiedrības locekļu vajadzību, savstarpējā atbalsta un palīdzības sistēmu attīstīšanu, cieņas pret dažādību veicināšanu. Tieši tādēļ šodienas ārkārtējā situācijā sociālajiem darbiniekiem ir būtiska loma sabiedrībā. Esošie resursi, īpaši darbinieki ir mūsu lielākā vērtība. LM aicina izmantot šos resursus iespējami pārdomāti un efektīvi vēršot uz rezultātu, tai pat laikā nodrošinot darbinieku aizsardzību un drošību.