gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pēc Labklājības ministrijas ierosinājuma grozījumos likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” Saeimā uz otro lasījumu virzīts priekšlikums arī bezdarbnieka palīdzības pabalstu noteikt 180 eiro apmērā.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) uzsver, ka COVID-19 krīzes dēļ daudziem cilvēkiem izredzes atrast darbu ievērojami samazinājušās, tāpēc valsts pieejai palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem jābūt pēc iespējas solidārai: “Pabalstam jābūt vienādam gan tiem, kas nonākuši dīkstāve, gan tiem, kuriem nav iespēja atrast darbu. Valsts šajā ārkārtējā situācijā ir apņēmusies izrādīt solidaritāti un palīdzēt pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, tostarp, nodrošinot ar iztikas līdzekļiem personas, kurām beidzies bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods”.

Vienlaikus likuma grozījumos paredzēts noteikt, ka personām, kas darbu uzteikušas pašas, bezdarbnieka pabalstu piešķirs no dienas, kad Valsts socialās apdrošināšanas aģentūrā saņemts iesniegums par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu (līdz šim personām, kas darbu uzteikušas pašas, pabalstu piešķīra ne agrāk kā 2 mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas). Plānots, ka šāda kārtība būs spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim personām, kurām bezdarbnieka statuss piešķirts sākot no 2020. gada 12. marta.

Bezdarbnieku palīdzības pabalstu sākotnēji bija paredzēts maksāt 4 mēnešus 130 eiro apmērā. Jaunajā piedāvājumā šī summu palielināta līdz 180 eiro, to pielīdzinot dīkstāves pabalsta zemākā sliekšņa apmēram. Tādējādi 180 eiro bezdarbnieka palīdzības pabalsts tiks piešķirts neatkarīgi no tā, cik liels bezdarbnieka pabalsts bijis pirms tam. Piemēram, situācijā, ja bezdarbniekam pabalsts pēdējā mēnesī bija 90 eiro apmērā, tad bezdarbnieka palīdzības pabalsts būs 180 eiro. 

Bezdarbnieka palīdzības pabalstu varēs saņemt personas, kurām piešķirtā bezdarbnieka pabalsta periods beidzas no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 31. decembrim un kuras nebūs atradušas darbu.

Pabalstu izmaksās par periodu no 2020. gada 12. marta līdz persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Vienlaikus pabalsta saņēmēja pienākums būs turpināt piedalīties NVA noteiktajās aktivitātēs, tostarp, turpināt darba meklēšanu un pieņemt piemērotu darba piedāvājumu, kā arī ievērot citus NVA nosacījumus. 

Bezdarbnieka palīdzības pabalstu nevarēs saņemt vienlaicīgi ar kādu no sociālās apdrošināšanas pabalstiem, valsts pensijām, apdrošināšanas atlīdzību vai ikmēneša atlīdzību bezdarbniekam par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.

Grozījumi likumā vēl jāapstiprina Saeimai un jāizsludina prezidentam.