gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jau septīto gadu norisinājās Labklājības ministrijas (LM) organizētās Sociālo darbinieku Vasaras skolas. Turpinot iesākto tradīciju, arī šogad tika organizētas divas Vasaras skolas - sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, no 30. jūnija līdz 2. jūlijam  un sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar pilngadīgām personām, no 7. – 9.jūlijam.

Kopumā Vasaras skolās šogad piedalījās 63 sociālie darbinieki no pašvaldību sociālajiem dienestiem un to struktūrvienībām, ilgstošas sociālās aprūpes centriem un NVO. Vasaras skolu mērķis bija veicināt sociālo darbinieku profesionalitāti, motivāciju un piederības sajūtu savai profesijai, trīs dienu garumā intensīvi apgūstot jaunas metodes un tehnikas, ko vēlāk izmantot savā ikdienas darbā.

Abās Vasaras skolās centrālās tēmas bija saskarsme, komunikācija un attiecību veidošana ar klientu, kā arī refleksija sociālajā darbā. Tāpat Vasaras skolu dalībniekiem bija iespēja dalīties ar gūto pieredzi un secinājumiem sociālā darba praksē par laiku, kad valstī bija izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību.

Vasaras skolu dalībniekiem tika piedāvātas praktiskas darbnīcas, kurās bija iespēja gan apgūt, gan atkārtot dažādas metodes, ko sociālais darbinieks var pielietot savā ikdienas darbā, kā arī radošas nodarbības, lai veicinātu dalībnieku pašizziņu, pašrefleksiju, attīstību un izaugsmi. Ļoti atzinīgi dalībnieki novērtēja iespēju iepazīt kolēģus no dažādām institūcijām un dalīties pieredzē.

Sociālo darbinieku Vasaras skolas tika organizētas par valsts budžeta līdzekļiem. Vasaras skolu norises vieta tika nodrošināta sadarbībā ar A/S “Latvijas Valsts meži” Lubānas novadā, atpūtas un tūrisma centrā “Ezernieki”. Vasaras skolu saturiskā programma tika veidota un nodrošināta sadarbībā ar SIA “SV prakse” komandu.