gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija regula 2019/1149, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi, groza Regulu Nr.883/2004, Nr.492/2011 un 2016/589 un atceļ Lēmumu 2016/344

2019. gada 20. jūnijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula 2019/1149, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi, groza Regulu Nr. 883/2004, Nr. 492/2011 un 2016/589 un atceļ Lēmumu 2016/344 (turpmāk – Regula).

Ar Regulu tiek izveidota Eiropas Darba iestāde, kas palīdz dalībvalstīm un Eiropas Komisijai efektīvi piemērot un īstenot Eiropas Savienības tiesību aktus, kas saistīti ar darbaspēka mobilitāti un sociālās drošības sistēmu koordinēšanu. Eiropas Darba iestādes mērķis ir palīdzēt nodrošināt taisnīgu darbaspēka mobilitāti visā Eiropas Savienībā un palīdzēt dalībvalstīm un Eiropas Komisijai koordinēt sociālās drošības sistēmas. Lai izpildītu mērķus Eiropas Darba iestāde veic šādus uzdevumus:

 • atvieglo piekļuvi informācijai un koordinē EURES;
 • atvieglo sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, lai panāktu attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu konsekventu, efektīvu un iedarbīgu piemērošanu un izpildi;
 • koordinē un atbalsta saskaņotas un kopīgas inspekcijas;
 • veic analīzi un riska novērtējumu par darbaspēka pārrobežu mobilitātes jautājumiem;
 • atbalsta dalībvalstis ar spēju veidošanu attiecībā uz attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu efektīvu piemērošanu un izpildi;
 • atbalsta dalībvalstis nolūkā novērst nedeklarētu darbu;
 • darbojas kā mediators dalībvalstu strīdos par attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu.

Eiropas Darba iestāde savā darbībā sadarbojas ar citām institūcijām un Eiropas Savienības aģentūrām. Eiropas Darba iestādes administratīvajā un pārvaldības struktūrā ietilpst: valde, izpilddirektors un ieinteresēto personu grupa. Savukārt Valde sastāv no:

 • viena locekļa no katras dalībvalsts;
 • diviem locekļiem, kas pārstāv Komisiju;
 • viena Eiropas Parlamenta iecelta neatkarīga eksperta;
 • četriem locekļiem, kas pārstāv Eiropas Savienības līmeņa starpnozaru sociālo partneru organizācijas, vienlīdzīgi pārstāvot arodbiedrību un darba devēju organizācijas.

Vienlaikus saskaņā ar Regulu dalībvalstis izraugās vienu valsts sadarbības koordinatoru kā norīkoto valsts ekspertu darbam Eiropas Darba iestādē. Koordinatori darbojas kā valstu kontaktpunkti attiecībā uz jautājumiem, kas saņemti no viņu dalībvalstīm un kas ir saistīti ar viņu dalībvalstīm, šajā nolūkā atbildot uz minētajiem jautājumiem vai nu tieši, vai sadarbojoties ar savas valsts pārvaldes iestādēm.

Eiropas Darba iestāde atradīsies Bratislavā (Slovākijā).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija regula 2019/1149, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi, groza Regulu Nr.883/2004, Nr.492/2011 un 2016/589 un atceļ Lēmumu 2016/344

Kontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis (tālr. 67021596, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)