gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

05.10.2017. Reģionālais seminārs Jelgavā

2017.gada 5.oktobrī Labklājības ministrija projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" ietvaros rīkoja reģionālo semināru Jelgavā, , kura mērķis bija veicināt informētību par darba un ģimenes līdzsvara politiku un principiem un rosināt paliekošu rīcības maiņu, daloties ar uzņēmumu un iestāžu labās prakses piemēriem, informējot par instrumentiem darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanai un iespējamiem atbalsta risinājumiem darbinieku bērnu pieskatīšanai netipiskajā darba laikā.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar sākotnējiem projekta rezultātiem, kā arī ar instrumentiem darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanai un risinājumiem darbinieku bērnu pieskatīšanai. Seminārā ar klātesošiem notika diskusija par problēmām, kas ir saistītas ar darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, kā arī par projekta aktivitāšu turpmāko īstenošanu un iespējamiem uzlabojumiem.

Semināra darba kārtība:

1. Projekta progress un nākotnes izaicinājumi, Iveta Baltiņa, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" vadītāja, Labklājības ministrija. 

2. Projekta īstenošana Jelgavā, Dace Šmita-Stone, JSLP projektu vadītāja, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" Jelgavas pašvaldības projekta koordinatore.

3. AirBaltic - uzņēmuma stāsts, Undīne Ābele, AirBaltic Corporation HR biznesa partneris.

4. Harmonija starp darbu un ģimeni, Laura Pļavniece, Bite Latvija Klimata kontroles menedžere.

5. Pet Baltija - uzņēmuma stāsts, Agnese Brahmane, Pet Baltija biroja vadītāja.

6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dalība projektā, Dmitrijs Dorožko, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis.

7. Pirmsskolas izglītības un aukļu pakalpojuma pieejamības nodrošināšana Ķekavas novadā, Vera Kļaviņa, Vita Andžejevska, Iveta Skodžus, Ķekavas novada pašvaldība.

8. Darba un ģimenes dzīves saskaņošana, Ingrīda Libora, TNS klientu vadītāja

9. Pētījuma sākotnējie rezultāti, Māris Brants, SIA Projektu un kvalitātes vadība

Projekts ir pirmais Baltijas valstīs īstenotais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē, izmantojot subsidētus bērnu aprūpes pakalpojumus. Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.