gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

16.11.2016. Rīgas seminārs par projektu

2016.gada 16.novembrī no plkst.14.00 līdz plkst.17.00 Labklājības ministrija (LM) sadarbībā Rīgas domi un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu rīkoja reģionālo semināru par projektu „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

Seminārā piedalījās Rīgas pilsētas un citu Latvijas pilsētu uzņēmumu pārstāvji, Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvji un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji. Kopumā seminārā piedalījās 33 privātās, valsts un pašvaldību organizācijas, t.sk. 15 privātie uzņēmumi (viņu starpā tādi lieli uzņēmumi, kā AirBaltic, Rīgas Satiksme, Lidosta “Rīga” un vairāki citi nozīmīgi uzņēmumi), pašvaldības uzņēmumi, valsts akciju sabiedrības, biedrības, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca.

Seminārā projekta īstenošanā iesaistītie uzņēmumi VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", SIA ArtSmart un Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” dalījās pieredzē par savu līdzšinējo iesaisti projektā kā arī pozitīvajiem ieguvumiem, ko tas rada uzņēmumam, kā arī ar prezentācijām uzstājās LM un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta pārstāvji un socioloģe, eksperte darba un ģimenes dzīves jautājumos Viola Kopra.

Semināra darba kārtība:


Seminārā klātesošie tika iepazīstināti ar ekspertu viedokļiem par attīstības tendencēm un uzņēmumu izmantotajām praksēm darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanai. Uzņēmumi ar nestandarta darbalaika grafiku saņēma informāciju par projektu „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” un aicinājumu piedalīties projekta dalībnieku atlasē, organizējot elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu savu darbinieku bērniem un saņemot līdzfinansējumu no projekta līdzekļiem.

Projekts ir pirmais Baltijas valstīs īstenojamais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē, izmantojot subsidētus bērnu aprūpes pakalpojumus. Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpes pakalpojumu vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Seminārā ar klātesošiem tika apspriestas vairākas ar bērnu aprūpes nodrošināšanu saistītas problēmas:

  • darba un ģimenes dzīves saskaņošanas stratēģijas un risinājumi Latvijas uzņēmumos
  • projekta priekšrocības un uzņēmumu ieguvumi projektā
  • uzņēmumu atlases process projektam
  • uzņēmumu darbinieku anketēšana
  • uzņēmumu līdzfinansējuma proporcijas u.c.


1. Darba un ģimenes dzīves līdzsvars: tendences un risinājumi, Dr.sc.soc.Viola Korpa, socioloģe, eksperte darba un ģimenes dzīves līdzsvara jautājumos

2. Ģimenei draudzīga komersanta statuss – iespējas to saņemt un ieguvumi uzņēmumiem, Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja


3. Projekta progress, Iveta Baltiņa, projekta “Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku” vadītāja, Labklājības ministrija


4. Atbalsts bērnu uzraudzībai darbiniekiem ar nestandarta darba laiku, Evija Zommerovska, Personāla vadības nodaļas vadītāja, VAS ‘‘Starptautiskā lidosta ‘‘Rīga’’’’


5. RP SIA “Rīgas satiksme” pieredze, Evita Zvane, Personāla attīstības nodaļas vadītāja, RP SIA “Rīgas satiksme”

6. Mūsu iedvesmas stāsts, Inga Uvarova, SIA ArtSmart valdes locekle

7. Kā iesaistīties projektā? Iveta Baltiņa, projekta “Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku” vadītāja, Labklājības ministrija