gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pieredzes apmaiņas brauciens Kopenhāgenā

2016.gada janvārī notika Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam projekta VS/2015/0206 “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” aktivitāte – pieredzes apmaiņas vizīte Kopenhāgenā (Dānijā). Tās mērķis - iepazīties ar Dānijas pieredzi un labo praksi aprūpes pakalpojumu organizēšanā pirmsskolas vecuma bērniem, t.sk., 24 stundu bērnu aprūpes centru darba organizāciju, kas ir izmantoti kā piemērs projekta ietvaros ieviestajam elastīgajam bērnu uzraudzības pakalpojumam.

Brauciena ietvaros notika tikšanās ar Dānijas Bērnu, izglītības un dzimumu līdztiesības ministrijas un Kopenhāgenas pašvaldības Bērnu un jaunatnes komitejas pārstāvjiem, kā arī iepazīšanās vizīte 24 stundu bērnu aprūpes centrā Kopenhāgenā Vartov kindergarten, kur pārrunāti dažādi praktiskie jautājumi, kas saistīti ar elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma organizēšanu bērnudārzā. 

Labklājības ministrijas īstenoto projektu „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” atzinīgi novērtēja Dānijas Bērnu, izglītības un dzimumu līdztiesības ministrijas un Kopenhāgenas pašvaldības Bērnu un jaunatnes komitejas pārstāvji. Vienlaikus Projekta grupas pārstāvji iepazinās ar Dānijas un Kopenhāgenas pašvaldības labo praksi bērnu aprūpes pakalpojumu organizēšanā. Kopenhāgena bērniem vecumā no 6 mēnešiem piedāvā pat 9 bērnu aprūpes pakalpojumus: dienas aprūpe, vairāku bērnu dienas aprūpe, bērnistabas, dažāda vecuma bērniem integrētas iestādes, vecāku kolektīvas aprūpes formas, privātie pašvaldības subsidētie pakalpojumi, privātā dienas aprūpe, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji un pašvaldības bērnudārzi.

Dānijas pašvaldības vecākiem visus bērnu aprūpes pakalpojumus līdzfinansē 75% apmērā. Dānijā ir viens no augstākiem sieviešu nodarbinātības līmeņiem ES/EEZ, kā arī izpildītas Barselonas stratēģijas mērķi bērnu iekļaušanai formālajā aprūpē. Dānijā 90% bērnu vecumā līdz 2 gadiem un 98% bērnu 3-5 gadu vecumā ir iekļauti pilna laika formālajā aprūpē. Priekš projekta Dānijai ir kolosāla pieredze organizējot diversificētos nestandarta laika pakalpojumus, t.sk., 24/7 bērnu aprūpi nestandarta laikā nodarbinātiem. Tikai Kopenhāgenā ir divi pašvaldības bērnudārzi, kas strādā 24 stundas diennaktī, un vēl papildus eksistē privātie pakalpojumi. Komandējumā saņemtie padomi un ieteikumi tiks piemēroti projektā.

Papildus informācija par Dānijas labām praksēm:

Bērnu, izglītības un dzimumu vienlīdzības ministrijas mājas lapā: http://eng.uvm.dk/,
Kopenhāgenas pašvaldības mājas lapā: http://international.kk.dk/…/what-are-my-options-child-care…