gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

lm_esf_ansamblis_prop.png - 155.05 KB

 

2018. gadu iesāksim ar sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursu

Labklājības ministrija 2018. gada pirmajā ceturksnī, lai piesaistītu potenciālos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, rīkos sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" atbalstāmās darbības "Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana" ietvaros.

Idejas autors konkursam varēs iesniegt vienu sociālās uzņēmējdarbības ideju, ko vērtēs komisija, un konkursa rezultātā tiks noteikti 20 labākie ideju autori, kuri varēs saņemt individuālās konsultācijas biznesa plāna izstrādei. Idejas praktiskai attīstīšanai varēs saņemt arī finanšu atbalstu (dotāciju jeb grantu) līdz pat 20 000 eiro sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai, saskaņā ar biznesa plānā noteikto.

Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens interesents (fiziska persona), kurš plāno reģistrēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību un uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, ja AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" biznesa plāna izvērtēšanas rezultātā pieņems lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju iesniegšana konkursam ilgs trīs nedēļas no konkursa nolikuma izsludināšanas dienas, kas plānota 2018. gada janvārī.

Vairāk informācijas Labklājības ministrijas mājaslapas projekta sadaļā varēsiet izlasīt 2018. gada janvāra sākumā.