gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

lm_esf_ansamblis_prop

ESF projekts Nr. 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"

 

  • Diskusija par sociālo uzņēmējdarbību sarunu festivālā LAMPA

Šī gada sarunu festivālā LAMPA, kas 30. jūnijā un 1. jūlijā norisinājās Cēsīs, Cēsu pils parkā, viena no iesaistošām diskusijām kopā aicināja sociālās uzņēmējdarbības jomas profesionāļus un interesentus. Labklājības ministriju pārstāvēja LM valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece un LM ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākais eksperts Rafiks Misirovs.

Aplūkotie jautājumi, uz kuriem katrs no diskusijas dalībniekiem varēja līdzdalīt savu atbildi un ierosināt savas idejas sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstīšanai Latvijā, bija:

  • Kādā veidā, ar kādiem instrumentiem un rīkiem, valsts institūcijas varētu veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību un sociālai uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu Latvijā?
  • Kādā veidā, ar kādiem instrumentiem un rīkiem, pašvaldību institūcijas un privātais sektors varētu veicināt un atbalstīt spēcīgu sociālo uzņēmumu rašanos un attīstību, un sociālās uzņēmējdarbības kopumā attīstību Latvijā? 
  • Kas nepieciešams un kas jādara, lai sociālie uzņēmumi un sociālā uzņēmējdarbība Latvijā kļūtu populārāki un atpazīstamāki?
  • Kādas sadarbības un partnerības nepieciešams veidot un attīstīt, lai veidotos sociālajai uzņēmējdarbībai labvēlīga vide? Kuriem "spēlētājiem" noteikti jāstrādā kopā, un kādā veidā?
  • Kā vislabāk noteikt sociālās uzņēmējdarbības sociālo mērķu robežas? Kas ir sociāls mērķis, un kas noteikti nav? Vai ir kādas pelēkās ziņas - ja jā, tad kādas?

 

Diskusiju dalībnieku galvenās atziņas:

Sociālo uzņēmumu izaugsmes veicināšanā, pirmkārt, ļoti nozīmīgs ir valsts un pašvaldības atbalsts, gan iekļaujot uzņēmumu pakalpojumus un preces to iepirkumos, gan sadarbojoties - sociālā sektora, mazaizsargāto cilvēka grupu problēmu un vajadzību apzināšanā, risinājuma meklēšanā.

Sociāliem uzņēmumiem jāvienojas par vienotu „stāstu", kas ir sociālā uzņēmējdarbība, jāpopularizē savs piedāvājums - pakalpojumi, produkti, paralēli tam arī jāizskaidro sava un citu sociālu uzņēmumu būtība. Uzņēmumiem arī jāveido video stāsti un sociālo mediju kampaņas, jāstāsta par līdz šim sasniegto un gūtajiem rezultātiem, kā arī jāsanāk kopā un jāveido dažādi pasākumi, piemēram, tirdziņi.

Svarīgi arī meklēt sadarbības partnerus un iegūt labus mentorus, doties pieredzes apmaiņas vizītēs pie citiem uzņēmējiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Domājot par uzņēmumu paplašināšanos, jāstrādā pie tā, lai tiktu apgūti arī ārpus Latvijas tirgi, jāpārdod franšīzes un ilgtermiņā, stratēģiski sadarbojoties ar korporatīvām biznesa organizācijām, bankām, inkubatoriem, biznesa eņģeļiem, jāpiesaista investīcijas šim mērķim.

Jāiesaistās sabiedriskajās aktivitātēs, piemēram, par šo uzņēmējdarbības formu jāveido nometnes skolēniem un jauniešiem, jāiekļauj izglītojoša programma skolu projekta nedēļas vai ārpusklases aktivitātēs, esošajos uzņēmumos jāpiedāvā prakses vietas, kā arī - budžeta vietas augstskolā tiem, kas izvēlas veidot sociālos uzņēmumus un tajos strādāt.

Esam pateicīgi ikvienam diskusijas dalībniekam par vērtīgajām atziņām un gatavību uzsākt sava sociālā uzņēmuma izvedi, vai - turpināt darboties sociālās uzņēmējdarbības jomā, attīstot savu uzņēmumu un palīdzot tiem, kas tikai domā par šādas uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Diskusija tika organizēta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros.

Sarunu festivāla "LAMPA" foto galerija