gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

pic02995.gif - 27.81 KB
 
Labklājības ministrija (LM) aicina juridiskas, fiziskas personas un šo personu apvienības līdz 2016.gada 4.aprīlim iesniegt savus piedāvājumus iepirkumā par divu metodiku izstrādi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai ietvaros.

ESF projekta ietvaros plānots izstrādāt divas metodikas:
  • par sociālo uzņēmumu pazīmēm, atlases kritērijiem un to piemērošanu,
  • par sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanu, kā arī veikt finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācības metodiku pielietošanā.
Visa attiecīgā iepirkuma dokumentācija ir publicēta LM tīmekļvietnē sadaļā Publiskie iepirkumi index.php?option=com_content&view=article&id=80359.

Atgādinām, ka ESF projekts Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai tiek īstenots no 2015.gada novembra līdz 2022.gada 31.decembrim. Minētajā laika posmā paredzēts izstrādāt un ieviest sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, t.sk. izstrādāt sociālo uzņēmumu atlases kritērijus, atbalsta instrumentus, kā arī to piemērošanas metodikas un izstrādāt sociālās uzņēmējdarbības veicēju reģistra paraugu.

Plānots veicināt arī sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu, organizējot ideju konkursu un sniedzot konsultācijas biznesa plānu izstrādei, kā sniegt konkrētu atbalstu sociālajiem uzņēmumiem Tāpat arī paredzēta pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde sociālo uzņēmumu tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai. Vienlaikus plānoti pasākumi sabiedrības izpratnes veidošanai par sociālajiem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamiem ieguldījumiem tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā.