gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

pic02995.gif - 27.81 KB
 
Labklājības ministrijā (LM) saņemti septiņi piedāvājumi iepirkumā par divu metodiku izstrādi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai ietvaros.

LM šobrīd uzsākusies saņemto piedāvājumu izvērtēšana, kas notiks līdz aprīļa beigām. Plānots, ka pēc tam noslēgs iepirkuma līgumu ar uzvarētāju.

ESF projekta ietvaros plānots izstrādāt divas metodikas:
  • par sociālo uzņēmumu pazīmēm, atlases kritērijiem un to piemērošanu,
  • par sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentiem un atbalsta sniegšanu,
kā arī veikt finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācības metodiku pielietošanā.

Atgādinām, ka ESF projekts Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai tiek īstenots no 2015.gada novembra līdz 2022.gada 31.decembrim. Minētajā laika posmā paredzēts izstrādāt un ieviest sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, t.sk. izstrādāt sociālo uzņēmumu atlases kritērijus, atbalsta instrumentus, kā arī to piemērošanas metodikas un izstrādāt sociālās uzņēmējdarbības veicēju reģistra paraugu.

Projekta ietvaros plānots sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmumiem. Tāpat arī paredzēta pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai. Vienlaikus plānoti pasākumi sabiedrības izpratnes veidošanai par sociālajiem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamiem ieguldījumiem tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā.