gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

lm_esf_ansamblis_prop2.png - 155.05 KB
 
Precizēti sociālo uzņēmumu finanšu atbalsta piešķiršanas noteikumi 
 
Atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam, kas stāsies spēkā 2018. gada aprīlī, Labklājības ministrija ir precizējusi sociālajai uzņēmējdarbībai paredzētā Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalsta piešķiršanas noteikumus.
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"" valdības sēdē tika pieņemti otrdien, 13. februārī.