gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Pirmais Sociālo uzņēmumu reģistrā iekļautais uzņēmums - SIA "Svētā Lūkas darbnīca" 25.05.2018

2018. gada 18. maija sēdē Sociālo uzņēmumu komisija, izskatot SIA "Svētā Lūkas darbnīca" iesniegumu, izvērtēja tā atbilstību sociālā uzņēmuma statusam. Pamatojoties uz Sociālā uzņēmuma likuma 6. pantu, komisija ar tās locekļu balsu vairākumu deva pozitīvu atzinumu par uzņēmuma atbilstību sociālā uzņēmuma statusam.

Pirmā Sociālo uzņēmumu reģistrā iekļautā uzņēmuma sociālais mērķis ir atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātība. Tā darbība vērsta uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto resocializāciju caur nodarbināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, sadarbību ar organizācijām publisku, sociāli iekļaujošu pasākumu organizēšanā, publicitātes vairošanā un noformēšanā.

Lai sasniegtu izvirzīto sociālo mērķi ar pozitīvu sociālo ietekmi, uzņēmums plāno darboties informācijas vizualizāciju (būvniecībā un arhitektūrā) un datu vizualizāciju (reklāmas nozarē) jomās. SIA "Svētā Lūkas darbnīca" darbosies visā Latvijas teritorijā.