gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

pic02995.gif - 27.81 KB
 
Labklājības ministrijas (LM) un Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” pārstāvji ceturtdien, 12.maijā, Tallinā (Igaunija) piedalījās Igaunijas sociālo uzņēmumu organizācijas (Estonian Social Enterprise Network) rīkotā projekta „Par sociālās uzņēmējdarbības attīstību Baltijas jūras reģionā” pasākumā „Ietekmīgi sociālie uzņēmumi – sarežģīti jautājumi, praktiski risinājumi”.

Pasākuma ietvaros Baltijas jūras reģiona sociālās uzņēmējdarbības pārstāvjiem bija iespēja tikties, lai pārrunātu sociālās uzņēmējdarbības interesējošos jautājumus, tostarp par sociālo uzņēmumu pieeju finansējumam un ietekmes mērīšanas indikatoriem. Vienlaikus tikšanās laikā klātesošos iepazīstināja ar Igaunijas projekta ietvaros izstrādāto inovatīvo sociālās ietekmes plānošanas tiešsaistes portālu.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no Somijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Atgādinām, ka ESF projekts Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai tiek īstenots no 2015.gada novembra līdz 2022.gada 31.decembrim. Minētajā laika posmā paredzēts izstrādāt un ieviest sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, t.sk. izstrādāt sociālo uzņēmumu atlases kritērijus, atbalsta instrumentus, kā arī to piemērošanas metodikas un izstrādāt sociālās uzņēmējdarbības veicēju reģistra paraugu.

Projekta ietvaros plānots sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmumiem. Tāpat arī paredzēta pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai. Vienlaikus plānoti pasākumi sabiedrības izpratnes veidošanai par sociālajiem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamiem ieguldījumiem tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā.