gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

lm_esf_ansambis_prop.png - 155.05 KB

ESF projekts Nr. 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

 

PIETEIKŠANĀS FINANŠU ATBALSTA SAŅEMŠANAI

Granti paredzēti sociālajiem uzņēmumiem dzīvotspējīgu un pamatotu biznesa projektu īstenošanai, darbības sākšanai vai paplašināšanai.

Nosacījumi un pieteikums Altum mājaslapā: www.altum.lv/lv/pakalpojumi/biznesa-uzsacejiem/socialas-uznemejdarbibas-programma/par-programmu/

Atgādinām, lai pieteiktos finanšu atbalsta saņemšanai, uzņēmumam jāpiesakās Sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai!

 

PIETEIKŠANĀS FINANŠU ATBALSTA SAŅEMŠANAI