gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Bērni un ģimene

Pētījums veikts Valsts kancelejas administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" (identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/ CFLA/004/002) 4.2.aktivitātes „Funkciju auditu veikšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2012/40 ESF) ietvaros. Projektu 100 % apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.

  • Ģimenes politika ES valstīs
  • Demogrāfija
  • Ielas bērni: