gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Starptautiskie politikas plānošanas dokumenti

  • „Sieviešu aizsardzība pret vardarbību"word.gif - 648 B Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums dalībvalstīm Nr. Rec (2002) 5 par sieviešu aizsardzību pret vardarbību. Ministru komitejā pieņemts 2002. gada 30. aprīlī ministru vietnieku 794. sanāksmē
  • Latvijas  Nacionālais  ziņojums pdf.gif - 641 B par 4. Pasaules sieviešu konferencē Pekinā pieņemto Deklarāciju un rīcības platformu un Ģenerālās asamblejas 23. Speciālās sesijas rezultātiem, 2014. gads