gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Latvijas institūcijas 

Labklājības ministrija kopš 1999.gada ir atbildīgā institūcija par dzimumu līdztiesības jautājumu koordinēšanu valstī. Lai veicinātu un koordinētu ar dzimumu līdztiesību saistīto jautājumu risināšanu Latvijas Republikā, 2003.gada 1.jūlijā tika izveidota Dzimumu līdztiesības nodaļa Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamentā. No 2007.gada jūlija Dzimumu līdztiesības nodaļa bija Sociālās iekļaušanas politikas departamenta sastāvā. Saistībā ar strukturālām pārmaiņām no 2009.gada 1.decembra dzimumu līdztiesības jautājumi bija Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas un no 2012.gada 1.septembra ir Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta kompetencē.
 

Starptautiskās institūcijas 

Dzimumu līdztiesības īstenošanas institucionālais mehānisms pdf.gif - 641 B