gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Starptautiskā sadarbība 

Starptautiskās sadarbības mērķis ir nodrošināt sociālās drošības tiesību saglabāšanu migrējošam darbaspēkam un viņu ģimenes locekļiem, likvidējot šķēršļus brīvai darbaspēka kustībai un sekmējot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, kā arī novēršot sociālās drošības tiesību pārklāšanos un personu sociālo neaizsargātību atšķirīgu sistēmu konflikta gadījumā.