gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

  • Sociālā darba speciālistu sadarbības padome

Lai veicinātu valsts sociālā darba politikas attīstību, sociālā darba speciālistu izglītošanu un nodrošinājumu, kā arī sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba politikas veidošanā, ar Labklājības ministra rīkojumu 2006.gada 28.augustā tika izveidota Sociālā darba speciālistu sadarbības padome (turpmāk - SDSSP).

SDSSP ir konsultatīva institūcija, kura izveidota, lai veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību, sociālā darba speciālistu izglītošanu un nodrošinājumu, tādējādi sekmējot sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba politikas veidošanā.

SDSSP sastāvā darbojas valsts iestāžu, augstākās izglītības iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Ņemot vērā, ka pēdējo gadu laikā SDSSP dalībnieku sastāvs ir mainījies, 2018.gada 14.februārī tika izdots jauns Labklājības ministra rīkojums „Par sociālā darba speciālistu sadarbības padomi", iekļaujot dalībnieku sastāva izmaiņas. Ar rīkojumu var iepazīties šeit

2018.gada 14.martā notiks kārtējā SDSSP sēde, kuras laikā tiks apstiprināts arī precizētais nolikums.