gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Politikas plānošanas dokumenti un tiesību akti

  • Politikas plānošanas dokumenti

Koncepcija par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu

Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas uzlabošanā

 

  • Tiesību akti

Likumi: 

 Ministru kabineta noteikumi: