gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  

 

Deinstitucionalizācijas process

Projekts ilgst no 2015. līdz 2022.gadam.

ES ir piešķīrusi finansējumu deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai.

Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

DI ir jānovērš situācija, ka personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.  


Saites uz Deinstitucionalizācijas projektiem visos Latvijas plānošanas reģionos: 

 kurzeme.png - 11.22 KB   latgale.png - 14.4 KB   riga.png - 12.4 KB   vidzeme.png - 7.03 KB  zemgale.png - 10.03 KB

Saraksts - pašvaldības, kuras piedalās deinstitucionalizācijas projektā

Plānošanas reģionu DI projektu vadītāju kontaktinformācija

DI ieviešanas progress (informācija uz 01.02.2019.) 


DI projekti tiek īstenoti visos Latvijas reģionos un tajos piedalās 115 pašvaldības. Pašvaldības, kas projektos nepiedalās, nesaņems ES finansējumu, un sociālo pakalpojumu attīstībai izmantos tikai pašvaldības vai citus pieejamos resursus.

Pašvaldību sociālie dienesti ir apzinājuši cilvēkus (gan bērnus ar invaliditāti, gan pieaugušos ar garīga rakstura traucējumiem), kas vēlas iesaistīties projekta aktivitātēs, un neatkarīgi speciālisti, izmantojot vienotu metodoloģiju, ir izvērtējuši katra cilvēka individuālās vajadzības un izstrādājuši individuālu atbalsta plānu. Ja individuālajā atbalsta plānā noteikto pakalpojumu sniegšanai nav nepieciešama jaunas infrastruktūras izveide, pašvaldības sociālais dienests var uzsākt pakalpojumu sniegšanu. 

Balstoties uz individuālo vajadzību izvērtējuma rezultātiem, esošās situācijas analīzi un prognozēm par pakalpojumu pieprasījumu nākotnē, visas reģiona pašvaldības kopīgi plāno, kā izvietot jaunos sociālos pakalpojumus, lai tie būtu ērti pieejami cilvēkiem, bet lieki nedublētos. Katrā pašvaldībā nav nepieciešams radīt visus pakalpojumu veidus, tāpēc pašvaldībām plānošanas posmā cieši jāsadarbojas. Ar pašvaldībām saskaņoti sociālo pakalpojumu attīstības risinājumi tiek iekļauti plānošanas reģionu DI plānos. Reģionu DI plāniem ir jābūt gataviem ne vēlāk, kā līdz 2018. gada 30. jūnijam. Tos apstiprina Sociālo pakalpojumu attīstības padome, kuras sastāvā ir gan valsts un pašvaldību, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji. Pēc reģiona DI plāna apstiprināšanas pašvaldības var uzsākt plānotās sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Līdz šim ir apstiprināti Vidzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plāni.

 

 

 190projekts.png - 56.08 KB