gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Asistenta pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi

Saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī MK noteikumu Nr.942 18.punktu asistenta pakalpojumu nepiešķir personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, stacionārās ārstniecības iestādēs vai ieslodzījuma vietās.

Ja asistenta pakalpojuma saņemšanas laikā personai ar invaliditāti piešķir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu, saņem stacionārās ārstniecības iestādēs pakalpojumu vai nokļūst ieslodzījuma vietā, asistenta pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta uz laiku, kamēr asistenta pakalpojuma saņēmējs uzturas minētajās institūcijās.