gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Atalgojums asistentam

No valsts budžeta līdzekļiem asistentam atalgojumu maksā atbilstoši kārtējam gadam valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei normāla darba laika ietvaros, bet kopā nepārsniedzot 40 stundas nedēļā, vienam asistentam.

Minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra  noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” noteiktajam.

Saskaņā ar Darba likuma 40.panta otrās daļas 7.punktu un 134.pantu darbiniekam darba līgumā (arī uzņēmuma līgumā) var noteikt arī nepilno darba laiku, piemēram, 4 stundas dienā jeb 20 stundas nedēļā.

 

Savukārt Ministru kabineta 2015. gada 24.novembra noteikumu Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" 6.punkts nosaka: "Darbiniekam, kuriem noteikts nepilns darba laiks, minimālo mēneša darba algu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam attiecībā pret šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu." (2020.gadā minimālā mēneša darba alga - 430 euro).

Pašvaldība ir tiesīga paaugstināt atlīdzību asistentam, finansējot asistentu atlīdzības un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu starpību no pašvaldības budžeta.

Piemērs Nr.1

Lai darbiniekam, kuram ir nolīgts nepilns darba laiks 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā, aprēķinātā darba alga attiecīgajā mēnesī būtu proporcionāla valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai normāla darba laika ietvaros, aprēķins pa mēnešiem 2020.gadā ir sekojošs:

Mēnesis

Nostrādāto stundu skaits nepilna darba laika gadījumā

Nostrādāto stundu skaits normālā darba laika gadījumā

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Aprēķinātā minimālā stundas tarifa likme mēnesim, EUR

Aprēķinātā mēneša darba alga, EUR

1

2

3

4

5=4/3

6=2*5

Janvāris

88

176

430

2.4432

215.00

Februāris

80

160

430

2.6875

215.00

Marts

88

176

430

2.4432

215.00

Aprīlis

79

158

430

2.7215

215.00

Maijs

76

152

430

2.8289

215.00

Jūnijs

79.5

159

430

2.7044

215.00

Jūlijs

92

184

430

2.3370

215.00

Augusts

84

168

430

2.5595

215.00

Septembris

88

176

430

2.4432

215.00

Oktobris

88

176

430

2.4432

215.00

Novembris

79.5

159

430

2.7044

215.00

Decembris

79

158

430

2.7215

215.00

Piemērs Nr.2

Lai pusaudzim, kuram ir nolīgts nepilns darba laiks 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā, aprēķinātā darba alga attiecīgajā mēnesī būtu proporcionāla valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai normāla darba laika ietvaros, aprēķins pa mēnešiem 2020.gadā ir sekojošs:

 

Mēnesis

Nostrādāto stundu skaits nepilna darba laika gadījumā

Nostrādāto stundu skaits normālā darba laika gadījumā

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Aprēķinātā minimālā stundas tarifa likme mēnesim, EUR

Aprēķinātā mēneša darba alga, EUR

1

2

3

4

5=4/3

6=2*5

Janvāris

77

154

430

2.7922

215.00

Februāris

70

140

430

3.0714

215.00

Marts

77

154

430

2.7922

215.00

Aprīlis

69

138

430

3.1159

215.00

Maijs

66.5

133

430

3.2331

215.00

Jūnijs

69.5

139

430

3.0935

215.00

Jūlijs

80.5

161

430

2.6708

215.00

Augusts

73.5

147

430

2.9252

215.00

Septembris

77

154

430

2.7922

215.00

Oktobris

77

154

430

2.7922

215.00

Novembris

69.5

139

430

3.0935

215.00

Decembris

69

138

430

3.1159

215.00