gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Normatīvais regulējums

Latvijā:

Eiropas Savienībā:

https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/dokumenti/Oficiala_statistika/CoP_2018_LV.pdf