gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Adoptētājam ir tiesības saņemt:

  • Pabalstus
Uzturnaudu vai pabalstu uzturam,kuru adoptētājam izmaksā bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošinātājs bērnu aprūpes iestāde, aizbildnis vai pašvaldība, ja bērns ievietots audžuģimenē) atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē.
Bērna adopcijas pabalsts: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/vecakiem/adopcija/berna-adopcijas-pabalsts/ 
Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/adopcija/atlidziba-par-adoptejama-berna-aprupi
Atlīdzību par bērna adopciju: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/adopcija/atlidziba-par-berna-adopciju
  • Psiholoģisko atbalstu
"Bezmaksas psihologa konsultācijas un atbalsta grupas."