darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Sociālās iemaksas 

Katrs cilvēks var saskarties ar sociālā riska situācijām, kas var radīt gan materiālus, gan fiziskus un morālus zaudējumus. Šādi riski ir, piemēram, bezdarbs, nelaimes gadījumi darbā vai arodslimība, invaliditāte un citi. 

Cilvēkiem, kas veic sociālās iemaksas, daļēju ienākumu aizvietojumu, zaudējot darba ienākumus sociālā riska situācijās, garantē valsts sociālās apdrošināšanas sistēma.

Tas nozīmē, ka sociāli apdrošinātiem cilvēkiem, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas no saviem darba ienākumiem, ir tiesības saņemt attiecīgus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus – pensijas, pabalstus un atlīdzības. Tos cilvēkiem izmaksā atkarībā no viņu veiktajām sociālajām iemaksām – jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs.

Vispārīgā gadījumā darba ņēmējs ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem – pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, darba negadījumu apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, kā arī vecāku apdrošināšanai.

Sociālās apdrošināšanas iemaksu likme šai gadījumā 2017. gadā ir  34,09%, no kuriem darba devējs maksā 23,59%, bet darba ņēmējs -10,50%. Iemaksu likme sadalās pa sociālās apdrošināšanas veidiem šādi:

  • valsts pensiju apdrošināšanai - 24,54%;
  • sociālajai apdrošināšanai pret bezdarbu - 1,90%;
  • sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām - 0,48%;
  • invaliditātes apdrošināšanai - 2,30%;
  • maternitātes un slimības apdrošināšanai - 3,49%;
  • vecāku apdrošināšanai -  1,38%

Cilvēka ienākumus, no kuriem tiek maksātas sociālās apdrošināšanas iemaksas, sauc par sociālo iemaksu objektu.


No 2014.gada 1.janvāra ir noteikts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs. (2016.gadā 48 600 euro gadā) 2017.gadā maksimālais sociālās apdrošināšanas iemaksu objekts ir 52 400 euro.

Savukārt sociālo iemaksu objekta minimālais apmērs darba ņēmējiem atbilst valstī noteiktajai minimālajai darba algai (2016.gadā - 370 euro mēnesī, 2017.gadā – 380 euro) vai tiek aprēķināts, ņemot vērā valstī noteikto stundas tarifa likmi. Pašnodarbinātajiem un brīvprātīgi sociāli apdrošinātajiem minimālais iemaksu objekta apmērs 2017.gadā - 380 euro mēnesī jeb 4 560 euro gadā.