gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

18.01.2018. seminārs Rīgā

2018.gada janvāris ir pēdējais mēnesis, kad projekta ietvaros vecāki, kuri strādā nestandarta darba laiku un kam ir bērni vecumā līdz 7 gadiem saņem subsidētu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu. Noslēgtie līgumi tiek īstenoti līdz 2018.gada 31.janvārim.

Laika posmā no 2016.gada maija līdz 2018.gada janvārim kopumā 169 bērniem Rīgā, Valmierā un Jelgavā tika nodrošināta pieskatīšana vakaros, naktīs un brīvdienās, kad vecāki strādāja.

Projekts tuvojas noslēgumam. Šobrīd turpinās darbs pie sociālā eksperimenta par subsidētām bērnu aprūpes organizācijas iespējām uzņēmumos rezultātu novērtēšanas. Balstoties uz eksperimenta rezultātiem, Labklājības ministrija izstrādās priekšlikumus bērnu aprūpes pakalpojumu īstenošanai un līdzfinansēšanai nestandarta darba laikā un darba un ģimenes dzīves saskaņošanas un bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamības politikas formulēšanai.

2018.gada 18.janvārī norisinājās pēdējais reģionālais seminārs projekta "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" ietvaros. Šoreiz pasākums notika Rīgas pašvaldībā, kura ir viens no projekta partneriem un kurā visaktīvāk uzņēmumi un vecāki, kuriem ir bērni vecumā līdz 7 gadiem un kuri strādā vakaros, naktīs vai brīvdienās pieteicās subsidētam bērnu pieskatīšanas pakalpojumam. 
Semināra laikā projekta partneri - Labklājības ministrijas, Rīgas domes un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta pārstāvji prezentēja pētījuma un sociālā eksperimenta rezultātus, kā arī kopā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem diskutēja par risinājumiem pakalpojuma turpināšanai pēc projekta beigām.
SIA Projektu un kvalitātes vadība pētnieks Māris Brants norāda, ka eksperimenta rezultātā ir vērojamas pozitīvas izmaiņas attiecībā uz apmierinātību ar dzīvi kopumā un darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējām tiem vecākiem, kuri projekta ietvaros saņēma atbalstu bērnu pieskatīšanai nestandarta darba laikā. Situācijā, kad darba devēji arvien vairāk saskaras ar tādiem izaicinājumiem kā bezdarba mazināšanos Rīgā un Pierīgā un tuvināšanos 6% robežai, darba spēka trūkumu veselības aprūpes un citās nozarēs, kur darbiniekiem jāstrādā vakaros, naktīs un brīvdienās, atbalsts savu darbiniekiem bērnu pieskatīšanas jautājumu risināšanā, varbūt veids kā noturēt savus darbiniekus, vai gluži pretēji piesaistīt jaunus. Tomēr semināra dalībnieki atzīst, ka Latvijā sociāli ekonomiskās situācija ir atšķirīga. Tāpēc svarīga ir pašvaldību un darba devēju sadarbība un spēja būt elastīgiem un ātri pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.

Ar semināra dalībnieku prezentācijām iespējams iepazīties šeit:

1.Projekta progress un nākotnes izaicinājumi, Iveta Baltiņa, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" vadītāja, Labklājības ministrija.pdf.gif - 641 B

2.Dažādi cilvēki - dažādas iespējas - Latvijas darba devēju aptaujas rezultāti, Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja.pdf.gif - 641 B

3.Pakalpojuma ieviešanas progress, ieguvumi un izaicinājumi Rīgas pilsētas pašvaldībā, Juris Osis, Rīgas domes pārstāvis.pdf.gif - 641 B

4.Nestandarta darba laiks un bērnu pieskatīšanas risinājumi Lizuma pagastā, Irēna Ābeltiņa, Lizuma vidusskolas direktore.pdf.gif - 641 B

5.Sociālā eksperimenta un pētījuma rezultāti un priekšlikumi ilgtspējas risinājumiem pēc projekta beigām, Māris Brants, sia Projektu un kvalitātes vadība pārstāvis.pdf.gif - 641 B

Projekts ir pirmais Baltijas valstīs īstenotais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē, izmantojot subsidētus bērnu aprūpes pakalpojumus. Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. 

05.10.2017. Reģionālais seminārs Jelgavā

2017.gada 5.oktobrī Labklājības ministrija projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" ietvaros rīkoja reģionālo semināru Jelgavā, , kura mērķis bija veicināt informētību par darba un ģimenes līdzsvara politiku un principiem un rosināt paliekošu rīcības maiņu, daloties ar uzņēmumu un iestāžu labās prakses piemēriem, informējot par instrumentiem darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanai un iespējamiem atbalsta risinājumiem darbinieku bērnu pieskatīšanai netipiskajā darba laikā.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar sākotnējiem projekta rezultātiem, kā arī ar instrumentiem darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanai un risinājumiem darbinieku bērnu pieskatīšanai. Seminārā ar klātesošiem notika diskusija par problēmām, kas ir saistītas ar darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, kā arī par projekta aktivitāšu turpmāko īstenošanu un iespējamiem uzlabojumiem.

Semināra darba kārtība:

1. Projekta progress un nākotnes izaicinājumi, Iveta Baltiņa, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" vadītāja, Labklājības ministrija. 

2. Projekta īstenošana Jelgavā, Dace Šmita-Stone, JSLP projektu vadītāja, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" Jelgavas pašvaldības projekta koordinatore.

3. AirBaltic - uzņēmuma stāsts, Undīne Ābele, AirBaltic Corporation HR biznesa partneris.

4. Harmonija starp darbu un ģimeni, Laura Pļavniece, Bite Latvija Klimata kontroles menedžere.

5. Pet Baltija - uzņēmuma stāsts, Agnese Brahmane, Pet Baltija biroja vadītāja.

6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dalība projektā, Dmitrijs Dorožko, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis.

7. Pirmsskolas izglītības un aukļu pakalpojuma pieejamības nodrošināšana Ķekavas novadā, Vera Kļaviņa, Vita Andžejevska, Iveta Skodžus, Ķekavas novada pašvaldība.

8. Darba un ģimenes dzīves saskaņošana, Ingrīda Libora, TNS klientu vadītāja

9. Pētījuma sākotnējie rezultāti, Māris Brants, SIA Projektu un kvalitātes vadība

Projekts ir pirmais Baltijas valstīs īstenotais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē, izmantojot subsidētus bērnu aprūpes pakalpojumus. Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

 

28.09.2017. Reģionālais seminārs Valmierā

2017.gada 28.septembrī no plkst.13.00 līdz plkst.16.30 Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Rīgas domi un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu rīkoja reģionālo semināru par projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" sākotnējiem rezultātiem un elastīga bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nestandarta darba laikā ilgtspēju.

Seminārā piedalījās Valmieras pilsētas un citu Latvijas pilsētu uzņēmumu pārstāvji, Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji.

Seminārā projekta īstenošanā iesaistītie uzņēmumi A/S Valmieras stikla šķiedra un SIA Latvijas Mobilais Telefons dalījās pieredzē par savu līdzšinējo iesaisti projektā kā arī pozitīvajiem ieguvumiem, ko tas rada uzņēmumam. Savukārt Wunder Latvia un Bite Latvija iepazīstināja ar uzņēmumu īstenoto praksi darba un ģimenes līdzsvaram. Ar prezentācijām uzstājās LM, Valmieras pašvaldības, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un SIA Projektu un kvalitātes vadība pārstāvji.

Semināra darba kārtība:

Seminārā klātesošie tika iepazīstināti ar ekspertu viedokļiem par attīstības tendencēm un uzņēmumu izmantotajām praksēm darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanai. Interesenti tika iepazīstināti ar iespējām iegūt Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Vienlaikus dalībnieki uzzināja par iespējām elastīgus bērnu pieskatīšanas pakalpojumus attīstīt kā sociālo uzņēmējdarbību.

1.  Projekta progress un nākotnes izaicinājumi, Iveta Baltiņa, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" vadītāja, Labklājības ministrija.     

2. Pašvaldības ieguvumi no dalības projektā, Iveta Kļaviņa, Valmieras izglītības pārvaldes speciāliste, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" Valmieras pašvaldības projekta koordinatore.

3. Dalība projektā „Darba un ģimenes līdzsvars", Egita Petrova, A/S Valmieras stikla šķiedra pārstāvis.

4. WUNDER - par laimīgiem darbiniekiem, Ilze Zariņa, Wunder Latvia pārstāvis.

5. Harmonija starp darbu un ģimeni, Laura Pļavniece, Bite Latvija Klimata kontroles menedžere. 

6. Rūpes par darbiniekiem LMT, Santa Ozoliņa, LMT personāla speciāliste. 

7. Ģimenei draudzīga komersanta statuss – iespējas to saņemt un ieguvumi uzņēmumiem, Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja.

8. Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai, Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija.

9. Pētījuma sākotnējie rezultāti, Ilze Mileiko, SIA Projektu un kvalitātes vadība. 

Seminārā ar klātesošiem tika apspriestas vairākas ar bērnu aprūpes nodrošināšanu saistītas problēmas:

  • darba un ģimenes dzīves saskaņošanas stratēģijas un risinājumi Latvijas uzņēmumos
  • uzņēmumu ieguvumi projektā
  • izaicinājumi, ar kuriem uzņēmumi saskārušies projekta īstenošanas laikā
  • iespējamie risinājumi, lai atbalstītu vecākus ar maziem bērniem, kas ir jāstrādā vakaros, naktīs un brīvdienās
  • elastīga bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nestandarta darba laikā ilgtspēja u.c.

Projekts ir pirmais Baltijas valstīs īstenotais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē, izmantojot subsidētus bērnu aprūpes pakalpojumus. Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.