gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrija periodiski sagatavo ziņojumus par struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas progresu.

Ziņojumu mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu labklājības nozarē 2004. - 2006. gada plānošanas periodā un 2007. - 2013. gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši labklājības nozares politikai, vienotajam programmdokumentam un programmas papildinājumiem.

  • Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstīto pasākumu un aktivitāšu uzraudzība labklājības nozarē tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.501 „Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu uzraudzību un izvērtēšanu".
  • Labklājības ministrija kopš 2006. gada reizi pusgadā un kopš 2008.gada reizi ceturksnī sagatavo ziņojumu par struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu, t.sk., par struktūrfondu finansējuma izlietojumu, problēmām struktūrfondu ieviešanā, kā arī sniedz priekšlikumus struktūrfondu ieviešanas uzlabošanai.
  • Kopš 2010.gada sākuma ir ieviesta jauna progresa ziņojuma forma, kas vairs neatspoguļo progresu pa ceturkšņiem vai pusgadu, bet atspoguļo pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progresu no to uzsākšanas brīža līdz pārskata perioda beigām. Papildus ir mainīts arī iesniedzamo ziņojumu saturs.


Apskatīt ziņojumus un informāciju par pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu:

2004. - 2006. gada plānošanas periods
Ziņojumi
Ziņojums par laika periodu (pusgada ziņojums)

no 01.01.2009. līdz 30.06.09.
Lejuplādēt ziņojumu
Ziņojums par laika periodu (pusgada ziņojums)

no 01.07.2008. līdz 31.12.2008.
Lejuplādēt ziņojumu
Ziņojums par laika periodu (pusgada ziņojums)

no 01.01.2008. līdz 30.06.2008.
Lejuplādēt ziņojumu
Ziņojums par laika periodu (pusgada ziņojums)

no 01.07.2007. līdz 31.12.2007.
Lejuplādēt ziņojumu
Ziņojums par laika periodu (pusgada ziņojums)

no 01.01.2007. līdz 30.06.2007.

Lejuplādēt ziņojumu

Lejuplādēt pielikumu: 4.1.tabulaexcels.gif - 643 B

Ziņojums par laika periodu (pusgada ziņojums)

no 01.07.2006. līdz 31.12.2006.
Lejuplādēt ziņojumu

Lejuplādēt ziņojuma prezentāciju
Ziņojums par laika periodu (pusgada ziņojums)

no 01.01.2006. līdz 30.06.2006.
Lejuplādēt ziņojumu