gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

        Noderīga informācija sociālo pakalpojumu sniedzējiem   

    Semināra „Aktuālie normatīvo aktu grozījumi un klientu drošības jautājumi valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” prezentācijas. 20.04.2017.
    Semināra 08.11.2017. „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana" prezentācijas

 

    Semināra 30.10.2018. „Aktualitātes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbā” prezentācijas 

Tēzes tikšanās reizei ar bērnu sociālas aprūpes institūcijām 31.10.2018. 

 

Labklājības ministrijas 2018.gada 7. un 14. novembrī organizēto semināru "Aktualitātes  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbā" prezentācijas